Pakuonio pagrindinei mokyklai nuo 2018 m. spalio 1 d. reikalingas fizikos mokytojas

0
1824

Prienų r.  Pakuonio pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Sodų g. 36, LT-59317 Pakuonis, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190189523, skelbia atranką  fizikos mokytojo (-os) pareigoms.

Darbo krūvis: 0,25 etato;
Darbo sutarties rūšis: neterminuota;
Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus
• Turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, pedagogo kvalifikaciją;
• Gebėti dirbti kompiuteriu ir ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
• Gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
• Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
• Žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;
• Vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas.
Privalumai:
• darbo patirtis;
• rekomendacijos.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
• gyvenimo aprašymą;
• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. 

Dokumentai priimami iki 2018 m. rugsėjo 27 d. Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos raštinėje (Sodų g. 36, Pakuonis, Prienų r. sav.) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt su nuoroda fizikos mokytojo atrankai. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. 

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2018 m. rugsėjo 28 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai.

Tel. pasiteiravimui (8 319) 43 392, elektroninis paštas mokykla@pakuonis.prienai.lm.lt arba tel. (8 687) 86 391 el.p.  direktorius@pakuonis.prienai.lm.lt.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai