Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. reikalingas informacinių technologijų mokytojas

0
2254

REIKALINGAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS

Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 15, Naujoji Ūta, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190196489, skelbia atranką informacinių technologijų mokytojo pareigoms. Pareigybės lygis: A2. Darbo krūvis: 3 kontaktinės valandos. Darbo sutarties rūšis: terminuota.

PRIENŲ R. NAUJOSIOS ŪTOS PAGRINDINEI MOKYKLAI NUO 2019 M. RUGSĖJO 1 D. REIKALINGAS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAS

Prienų r. Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla, savivaldybės biudžetinė įstaiga, Mokyklos g. 15, Naujoji Ūta, Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190196489, skelbia atranką informacinių technologijų mokytojo pareigoms. Pareigybės lygis: A2. Darbo krūvis: 3 kontaktinės valandos. Darbo sutarties rūšis: terminuota.

Kandidatas turi atitikti šiuos reikalavimus:

• turėti aukštąjį, aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, informacinių tecnologijų mokytojo kvalifikaciją;

• gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;

• žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir juos taikyti praktiškai;

• vykdyti mokytojo pareigybės apraše nustatytas funkcijas. Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

• išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

• gyvenimo aprašymą;

• gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Dokumentai priimami iki 2019 m. rugpjūčio 22 d. Prienų r.Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos raštinėje (Mokyklos g. 15, Naujoji Ūta, Prienų r. sav.) nuo 9.00 iki 14.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu mokykla@naujojiuta.prienai.lm.lt su nuoroda informacinių technologijų mokytojo atrankai.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną, sutikrinami su kopijomis ir grąžinami. Pretendentų atrankos būdas: pokalbis. Pokalbis vyks 2019 m. rugpjūčio 25 d. Apie pokalbio laiką kiekvienas pretendentas, atitinkantis reikalavimus, bus informuotas individualiai. Tel. pasiteiravimui (8 319) 41 725, elektroninis paštas mokykla@naujojiuta.prienai.lm.lt.

Naujosios Ūtos pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai