Naujas „Erasmus+“ programos projektas padės gerinti mokinių savijautą klasėse

0
381

Prienų rajono švietimo bendruomenę pasiekė džiugi naujiena – Švietimo ir sporto skyriaus parengta projekto „Mokymuisi palanki aplinka: nuo poreikio link poveikio“ paraiška laimėjo programos „Erasmus+“ mobilumo veiklų (profesinio tobulėjimo kursų užsienyje) konkursą ir Švietimo mainų paramos fondo direktoriaus įsakymu projektui skirta 146 301,00 eurų dotacija. Konkursui iš viso buvo pateiktos 125 paraiškos, finansavimas skirtas 35 iš jų. Prienų rajono savivaldybė yra vienintelė dotaciją gavusi savivaldybė, projektui skirta suma yra didžiausia tarp visų finansuotų paraiškų.

Įgyvendinti šį projektą Švietimo ir sporto skyrius sutelkė konsorciumą – visas Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklas ir lopšelius-darželius. Tai yra jau aštuntasis Prienų rajono savivaldybės administracijos įgyvendinamas „Erasmus+“ programos projektas. Prienų rajono mokyklų turimi duomenys, aprašantys mokinių pasiekimus ir ugdymo(-si) kontekstą, rodo, kad savivaldybės mokyklose gana daug žemų pasiekimų mokinių, kadangi maždaug trečdalio mokinių namų aplinka yra nepalanki mokymuisi, o dalis mokinių mano, kad ir mokyklose jie jaučiasi nepakankamai gerai. Nors mokyklos naudojasi Lietuvoje prieinamomis galimybėmis, pageidaujami rezultatai vis dar nėra pasiekti. Todėl projekto veiklomis bus gerinama mokyklų emocinė aplinka, projekte dalyvaujančių mokyklų ir lopšelių-darželių darbuotojai įgis reikiamų žinių ir įgūdžių.

Projektas bus įgyvendinamas 2020 m. gruodžio-2022 m. birželio mėn. Jo metu 66 projekto dalyviai (vadovai, mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai) turės galimybes dalyvauti savaitės trukmės kursuose Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje, Kroatijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje. Iš kursų parsivežtas mokyklų emocinės aplinkos gerinimo idėjas jie įgyvendins kasdienėje praktikoje savo mokyklose.

Prienų r. savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus informacija

Komentarai

komentarai