Mokytojo diena kitokia, bet ne mažiau džiaugsminga

0
256

Kaip akimirka prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo. Netruko ateiti ir spalis. Šėldamas, besitaškydamas spalvotais rudeniniais lapais, jis dovanojo kasmetinę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Tai pirmasis šventiškas stabtelėjimas beįsisukančių mokslo metų verpete. Tai diena, leidžianti pajusti savo darbo prasmę, pamąstyti apie tai, ko iš mūsų tikimasi, grįžti prisiminimais į praeitį ir pažvelgti į rytojų. Ir maloniausia, kad šis sunkus darbas atsiperka.

Pandemija stipriai pakoregavo ne tik rugsėjo pirmosios renginius mokyklose, bet ir Mokytojų diena minima kiek kitaip, bet ne mažiau džiaugsmingai. Spalio 5-osios rytą Prienų „Revuonos‘‘ pagrindinės mokyklos mokytojus lauke pasitiko mokinių tarybos atstovai ir palydėjo į mokyklą. Vyko 4 pamokos, nes ši diena mūsų mokykloje buvo netradicinio ugdymo diena. 11.30 val. visi mokiniai su mokytojais rinkosi mokyklos kiemelyje bendrai nuotraukai ir į orą pakilo 100 balionų kaip padėka mokytojams. Po to Aktų salėje gausiais aplodismentais buvo sutikti į šventę atvykę svečiai: Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas bei vyriausiosios specialistės Renata Pavlavičienė, Laimutė Jančiukienė ir Virginija Zujienė, Administracijos direktoriaus pavaduotojas Algis Marcinkevičius.

Šilti sveikinimo žodžiai, muzika skambėjo ne tik iš mokinių lūpų. Ypač smagu buvo išgirsti džiugią naujieną, kad 2020 Metų mokytojo nominacija skiriama Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos pradinio ugdymo mokytojai metodininkei Danutei Baranauskienei. Kartu su mero padėka mokytojai įteikiamas unikalus stiklo suvenyras ir piniginė premija.

Danutė Baranauskienė dirba mokytoja jau 40 metų. Prienų „Revuonos“ pagrindinėje mokykloje dirba nuo 1993 m. Pasak kolegų, mokytoja išsiskiria dideliu pozityvumu, darbštumu, rūpestingai siekia kiekvieno mokinio sėkmės. Visos jos vedamos pamokos yra aktyvios, įdomios ir motyvuojančios. Savo metodine patirtimi ji dalijasi su kolegomis, veda atviras, integruotas su kitais dalykais pamokas, rašo į mokyklos internetinį puslapį, rajono laikraščius. Mokytoja skaito pranešimus, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose seminaruose, projektuose. Jos parengti mokiniai nuolat tampa rajoninių konkursų laureatais, užima prizines vietas rajono ir šalies konkursuose.

Mokytoja yra lietuviškų tradicijų, papročių bei kultūros puoselėtoja, dalyvauja tautinių šokių šventėse ir konkursuose su savo parengtu pradinių klasių mokinių kolektyvu. Mokytojos iniciatyva jau penkti metai organizuojamas rajoninis 1-4 klasių mokinių raiškiojo skaitymo konkursas „Tau, Lietuva“. Ne vieną dešimtmetį mokytoja organizuoja „Senelių ir anūkų vakarones“.

Mokytoja aktyvi mokyklos bendruomenės veikloje: programos prieš patyčias OLWEUS MSG grupės vadovė, veiklos įsivertinimo grupės narė, metodinių naujovių grupės narė. Per ilgus pedagoginio darbo metus yra gavusi mokinių tėvelių, mokyklos vadovų, Prienų švietimo pagalbos tarnybos, Prienų rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus, Prienų rajono savivaldybės mero, LR Seimo narių padėkas. Buvę mokyklos mokiniai šiltai atsiliepia apie mokytoją Danutę.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo Rimvydo Zailsko padėkomis už aktyvią ir atsakingą pedagoginę, projektinę veiklą mokyklose ir rajone, profesionalumą, kolegiškumą, naujas ugdymo praktikas, mokinių skatinimą dalyvauti varžybose, olimpiadose ir konkursuose apdovanota Daiva Jonykienė, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja, ir Nijolė Stankūnienė, specialioji pedagogė.

Mokyklos direktorė Ilona Balčiukynienė pasidžiaugė visais pedagogais, nes jie moka kūrybiškai dirbti net esant sudėtingoms sąlygoms bei linkėjo visokeriopos sėkmės ir neblėstančio entuziazmo ugdant jaunąją kartą. Padėkomis už ilgametį profesionalų pedagoginį darbą, nuoširdumą, atsakingumą ir atsidavimą savo profesijai apdovanotos Virginija Abramavičienė, Danutė Baranauskienė, Violeta Bendinskienė, Ramunė Kavaliauskienė, Neringa Matuizienė, Simona Vaškelevičienė, Daiva Kriščiūnienė, Daiva Jonykienė. Gyvenime daugiausia pasiekia tie, kas yra ištikimi idėjai, principams ir profesijai. Metodinė taryba padėkos raštu apdovanojo ir mokyklos direktorę Iloną Balčiukynienę už 35 metų pedagoginį darbą, profesionalų vadovavimą, geranorišką požiūrį ir nuoširdų rūpinimąsi kiekvienu bendruomenės nariu bei jau 10 metų kaip sėkmingai vadovauja šiai mokyklai.

Šiemet COVID-19 pandemija pakoregavo šventės scenarijų ir mokykloje nebuvo susitikimo su mokytojais senjorais. Kuo nuoširdžiausi sveikinimai ir atminimo dovanėlės keliavo į namus mokytojams senjorams Danutei Natkevičienei, Teofilei Valatkienei, Vladai Žemaitienei, Elenai Birbalienei, Leonui Degučiui, Onutei Mikalauskienei, Danutei Radkevičienei, Albinui Asilaičiui, Reginai Danilevičienei, Vidai Černevičienei, Onutei Peleckienei, Juozui Andriuliui, Irenai Vincekienei, Vidai Dubikovienei, Loretai Vainalavičiūtei, Tatjanai Mačiulienei.

Laiko rato sukimasis įvairiaspalviame gamtos fone kasmet stabteli ties Mokytoju. Įspūdinga laiko spalvų paletė ir mokytojo profesija – nedaloma visuma. Joje telpa Išmintis, Kūrybiškumas, Tobulumas, Grožis, Meilė – gausybė gyvenimo spalvų ir atspalvių. Mokytojo pagalba tapoma kiekvieno iš mūsų būties mozaika švyti ryškumu ir šiluma. Prometėjiškos profesijos misijai dera tik išskirtinė spalvų gama, nes gyvenimo paveikslas turi ypatingą bruožą. Tobulumo siekiui laikas yra nepaklusnus.

Vita Pikčilingienė

Komentarai

komentarai