Mokykla kiekvienam: valia veikti, drąsa spręsti, ryžtas įgyvendinti

0
2047

Daugiau kaip du šimtai rajono mokytojų, mokyklų vadovų ir mokinių tėvų susirinko į mokslo metų pradžios konferenciją „Mokykla kiekvienam: valia veikti, drąsa spręsti, ryžtas įgyvendinti“. Sveikinimo žodžius konferencijos dalyviams tarė Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, Savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas Deividas Dargužis.

Meras pasidžiaugė ne tik atsinaujinančia mokyklų aplinka, gausėjančiomis ikimokyklinio ugdymo grupėmis, bet ir dar didesniu dėmesiu mokyklai siekiant švietimo, mokymosi kokybės ir pagalbos mokiniui gerinimo. Kultūros, švietimo, turizmo ir sporto komiteto pirmininkas taip pat džiaugėsi, kad pažangiai mąstanti švietimo bendruomenė jau neapsiriboja užtikrinti vien fizines vaikų gyvenimo mokyklose sąlygas, bet vis daugiau kalba apie socialinio ir emocinio ugdymo svarbą. Svečiai linkėjo pedagogams atkaklumo siekiant pažangos, sutelktumo įveikiant laukiančius iššūkius, dar glaudesnio mokytojų, mokinių, jų tėvų bendradarbiavimo.

Konferencijos metu dalyviai analizavo, kaip visos mokyklos bendruomenės pastangomis sukurti tokią mokyklą, kurioje kiekvienas jaustųsi gerai ir norėtų vis daugiau pažinti, išmokti. Konferencijos pranešėjai padėjo gilintis į skirtingus šios temos aspektus. Kęstutis Skauminas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos docentas, Neuromokslų instituto Molekulinės neuroonkologijos laboratorijos vadovas, gydytojas neurochirurgas, sertifikuotas saviugdos specialistas kalbėjo apie tai, kaip mokėti klausytis ir girdėti vienam kitą, kaip pažadinti mokinių prigimtines galias, padedančias prasmingai mokytis.

Įžvalgomis apie asmeninę atsakomybę kuriant mokyklą kiekvienam, mokyklos bendruomenės narių lūkesčius dalijosi Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė Renata Liagienė, Jiezno gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, 2013 metų Prienų rajono metų mokytoja Nijolė Kuliešienė, tėvų atstovas Andrius Kamarauskas, buvęs „Ąžuolo“ progimnazijos mokinys, dabar jau „Žiburio“ gimnazijos pirmokas Kęstutis Pūkas. Renginio leitmotyvu tapo mintis, kad siekiant prasmingo mokymosi, darbo svarbiausias yra palaikantis ir auginantis tarpusavio ryšys. Jis veda į mokyklą kiekvienam – mokyklą, kuriai Prienų rajone sąlygas tikrai turime – apie jas kalbėjo Švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Jis kvietė atverti mokyklos kiekvienam duris, linkėjo įdomių ir kūrybingų mokslo metų.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai