Meras A. Vaicekauskas dalyvavo forume, skirtame savivaldybių savarankiškumo stiprinimo temai

0
220

Rugsėjo 3 d. Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas dalyvavo Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotame ir kartu su Vidaus reikalų ministerija bei Savivaldybių asociacija organizuotame Regionų forume Valdovų rūmuose.

Forume „Kurk Lietuvai“ projekto „Bendru sutarimu link savivaldybių savarankiškumo stiprinimo“ atstovai pateikė pasiūlymus savivaldybių savarankiškumo stiprinimo priemonių planui. Buvo pristatyta „Išmaniųjų regionų“ idėja, pranešimas „Sėkmingos decentralizacijos kelias“, vėliau vyko aktyvios diskusijos.

Forumo metu pasirašytas Prezidentūros, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir parlamentinių partijų memorandumas „Dėl glaudesnės centrinės ir vietos valdžios partnerystės siekiant stiprinti Lietuvos savivaldos savarankiškumą ir atsakomybę“. Suvokdamos, jog regioninė atskirtis Lietuvoje išlieka vienu didžiausiu šalies sisteminių iššūkių ir šiuo metu yra viena didžiausių per pastaruosius dvidešimt metų, taip pat atsižvelgdamos į tarptautinių institucijų ir organizacijų rekomendacijas Lietuvai bei į tai, jog šiandieninė regioninės politikos institucinė struktūra neužtikrina pakankamai veiksmingo bendradarbiavimo tarp centrinės valdžios ir vietos savivaldos, šalys susitarė: bendromis pastangomis stiprinti Lietuvos savivaldybių savarankiškumą ir atsakomybę, išgryninti valstybės institucijų ir savivaldybių atsakomybes, peržiūrint funkcijų pasiskirstymą tarp centrinės ir vietos valdžių, supaprastinti savivaldybių vykdomų savarankiškų funkcijų reglamentavimą ir suteikti daugiau galių savivaldybėms ekonomikos, žemėtvarkos ir kitose srityse.

Ypatingą dėmesį sutarta skirti atviros ir įtraukios bendradarbiavimo kultūros formavimui, pasitikėjimu ir partneryste grįstų santykių tarp centrinės valdžios institucijų ir vietos savivaldos stiprinimui, skatinti regioninio planavimo kompetencijų ugdymą, sudaryti sąlygas tarpsavivaldybiniam ir regioniniam bendradarbiavimui viešųjų paslaugų teikime, bendrų investicinių projektų vykdyme ir kitose veiklose, peržiūrėti savivaldybių finansinių išteklių formavimo sistemą, įgalinant ir motyvuojant savivaldybes siekti geresnių rezultatų, mažinti priklausomybę nuo centrinės valdžios skiriamų dotacijų ir kurti priemones, nukreiptas į savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimą, viešųjų investicijų finansavimo bei skolinimosi sistemos tobulinimą bei vietinių ir užsienio investicijų pritraukimo skatinimą. Susitarta taip pat įgalinti regionus ir savivaldą imtis iniciatyvos sprendžiant konkrečiai teritorijai būdingas problemas ir atliepti specifinius vietos gyventojų poreikius, stiprinant visų Lietuvos gyventojų įtrauktį į demokratinius procesus.

Siekiant spręsti demografines problemas regionuose, planuojama plėsti socialines programas, skatinant regionų patrauklumą gyventojams, taip pat bus siekiama, jog būtų užtikrintas šimtaprocentinis valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų finansavimas, kad Seimo ar Vyriausybės sprendimai, kurie mažintų savivaldybių biudžetų prognozuojamas pajamas dėl gyventojų pajamų mokesčio netekimo, būtų kompensuojami iš valstybės biudžeto ar plečiant pajamų šaltinius, kad būtų numatyta galimybė disponuoti nepanaudotomis ir sutaupytomis valstybės lėšomis, skirtomis deleguotoms funkcijoms vykdyti, jų negrąžinant į valstybės biudžetą.

Tai dalis iš esminių Memorandumo punktų, o dokumentą pasirašiusios šalys Lietuvos savivaldybių asociacijos kvietimu kartą per metus žada apsvarstyti ir įvertinti jo vykdymo eigą.

Meras A. Vaicekauskas pasidžiaugė, kad Prezidentas atkreipė dėmesį į savivaldą ir jos problemas bei lūkesčius. „Savivaldybės patiria labai daug suvaržymų, ypač dėl galimybės skolintis investicijoms, funkcijų atsakomybės. Tikiuosi, kad bendri sutarimai nebus pamiršti ir kitos kadencijos Seime, priimant reikiamus teisės aktus“, – sakė A. Vaicekauskas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai