In Memoriam Jonui Radzevičiui (1956-05-30–2019-07-12)

0
2067

Liepos 12 d., eidamas 64-uosius metus, netikėtai mirė ilgametis Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas Jonas Radzevičius.

Jonas Radzevičius priešgaisrinės apsaugos sistemoje dirbo nuo 1985 m. Ėjo Priešgaisrinės apsaugos departamento Prienų miesto priešgaisrinėje dalyje viršininko pavaduotojo ir viršininko pareigas, viršininko pavaduotojo pareigas Prienų rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, o nuo 1999 m. kovo 3 d. iki paskutinės gyvenimo dienos dirbo šios tarnybos vadovu.

Joną Radzevičių pažinojusiųjų atmintyje jis išliks kaip ypač savo darbui atsidavęs žmogus, atsakingas, rūpestingas vadovas, jautęs, pirmiausia, asmeninę atsakomybę, bet ne galią demonstruoti savo pareigas, gerbiamas ir kitus gerbiantis, pirmasis ištiesdavęs pagalbos ranką, dėl savo profesinės patirties ir žinių pelnęs kolegų pasitikėjimą ir pagarbą.

Jono Radzevičiaus požiūris į savo darbą, vertybinės asmeninės nuostatos turbūt turėjo įtakos ir sūnaus Renato pasirinkimui – vienturtis pasekė tėvo pėdomis, dirba Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Prienų priešgaisrinėje gelbėjimo tarnyboje.

Netekome nuoširdaus, šilto žmogaus ir puikaus vadovo. Šeima – mylimo vyro, tėvo ir senelio. Prienų rajono savivaldybės vadovybė bei Savivaldybės administracija reiškia gilią užuojautą mirusiojo šeimai bei artimiesiems.

Atsisveikinti su Jonu Radzevičiumi galima nuo liepos 13 d. 10 val. Prienų laidojimo namuose (J. Zdebskio g.). Sekmadienį 8 val. bus aukojamos Šv. Mišios Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčioje. Urna išnešama 15 val. Laidotuvės vyks Nemajūnų kapinėse.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai