Mažosios Velykėlės „Margi margi margučiai”

0
1448

Balandžio 26 d. Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre rinkosi mažieji vaikų dienos centro lankytojai ir jų tėveliai, neįgaliųjų grupės jaunimas ir darbuotojai paminėti kalendorinę metų šventę – Mažąsias Velykėles, prisimenant senąsias tradicijas bei papročius.

Šventės pradžioje sveikinimo žodį tarė direktorė Aurelija Urbonienė. Nuotaikingą Atvelykio popietę „Margi Margi Margučiai“ vedė Kiškienė (soc. darbuotoja V. Deltuvienė) su kiškučiais.

Šventėje aktyviai linksminosi visi. Mamos, kurių vaikai dalyvauja vaikų dienos centro veikloje, paruošė šventines vaišes ir užkandžius. Neįgaliųjų grupės jaunimas dainavo daineles, o vaikų dienos centro lankytojai pristatė Gavėnios metu paruoštą šventinę programą. Šventės metu dalyviai aktyviai įsitraukė į bendrą popietės veiklą, dalyvaudami viktorinoje, margučių marginimo ir ridenimo estafetėse.

Vaikučiai ir jų tėvai buvo pakviesti sudalyvauti mįslių įminimo rungtyje, už kiekvieną teisingą atsakymą kiškienė įteikė prizus. Vaikai buvo pakviesti savo jėgas išbandyti ir sumanumą įvertinti lobių ieškojimo rungtyje. Į vaikų komandas buvo įtrauktos mamos, kurios aktyviai ir noriai prisijungė. Atvelykio popietės metu buvo ugdomi bendradarbiavimo ir bendravimo įgūdžiai tarp tėvų ir vaikų, stiprinami pozityvūs tarpusavio santykiai, puoselėjamos šventės tradicijos ir papročiai.

Už meninį kiškienės kostiumą ir paruoštas vaišias, kuriomis lankytojai vaišinosi po renginio, dėkojame užimtumo specialistei Emilijai Petrauskaitei, už kūrybingą salės puošimą ir prisijungimą prie renginio – užimtumo specialistei Ingai Butkutei – Kimbarauskienei . O kokios šventės be dainelių ir šokių, už kurias esame dėkingi muzikos mokytojai Lijanai Sarnickienei. Dėkoju visiems prisijungusiems, aktyviai dalyvavusiems ir įsitraukusiems į renginio veiklą.

Socialinė darbuotoja Vilma Deltuvienė

 

Komentarai

komentarai