Lygių galimybių kontrolierės Agnetos Lobačevskytės vizitas Prienų r. savivaldybėje

0
1391

1 Liepos 14 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi Lietuvos Respublikos Seimo naujai paskirta lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė. Ją lydėjo patarėjas viešiesiems ryšiams Valdas Dambrava, patarėjas teisės klausimais Vytis Muliuolis.

Lygių galimybių kontrolierė bei jos patarėjai papasakojo apie šią tarnybą ir jos veiklą, nagrinėdami įvairiausius pavyzdžius kalbėjo apie amžiaus, lyties, negalios, rasės, tautybės, religijos, įsitikinimų, kilmės, socialinės padėties diskriminavimo atvejus. Tarnybos atstovai papasakojo, kaip reikėtų suformuluoti darbo skelbimą, kad jis nepažeistų įstatymų, atkreipė dėmesį į galimas klaidas komercinėje, socialinėje ir politinėje reklamoje.

Tarnyba pusantrų metų neturėjo vadovo, tad, anot naujai paskirtos vadovės Agnetos Lobačevskytės, laukia daug ir sudėtingo darbo. Suplanuota ateityje daryti bendrus seminarus su mokslininkais, bendradarbiauti su kitomis tarnybomis, priimti inovatyvius sprendimus lygių galimybių klausimais.

Pokalbio metu kartu su seminaro dalyviais buvo diskutuojama, aptariamos darbo skelbimų, reklamų klaidos. Kontrolierė pabrėžė, kad Lygių galimybių įstatymas privalomai taikomas darbo santykiuose, mokslo ir švietimo srityse, prekių ir paslaugų sferoje.3

Smagu, kad Prienų r. savivaldybė – pirmoji Lietuvoje savivaldybė, kurią aplankė naujoji lygių galimybių kontrolierė.

Kontrolierė paragino visus gyventojus, kurie patyrė ar patiria diskriminaciją, pastebi Lygių galimybių įstatymo pažeidimus kreiptis į Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą

tel. (8 5) 261 2660, el. paštu lygybe@lrs.lt

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai