Laisvos vietos Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse

0
1345
Ugdymo įstaiga Gegužės mėn.
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 6 vietos (darželio grupėje)

5 vietos (jungtinėje priešmokyklinio ugdymo grupėje)

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius 4 vietos
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ 2 vietos (darželio grupėje nuo 4 metų)
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ nėra
Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius 2 vietos (darželio grupėje nuo 3 metų)
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 1 vieta (lopšelio grupėje nuo 1 metų)

11 vietų (darželio grupėse nuo 3 metų)

Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė nėra
Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius 2 vietos (darželio grupėje nuo 4 metų)
Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius 4 vietos
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai