Laisvos vietos Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse

0
2035
Ugdymo įstaiga Sausio mėn.
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ nėra
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius 2 vietos
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ nėra
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2 vietos (lopšelio grupėje 2-3)

5 vietos (darželio vaikų grupėje)

Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius 2 vietos (lopšelio grupėje)

3 vietos (darželio grupėje)

Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė 2 vietos (4–6 m. amžiaus vaikų grupėje)
Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius 4 vietos
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai