Laisvos vietos Prienų r. savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse

0
728
Ugdymo įstaiga Rugsėjo mėn.
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 9 vietos (1 vieta lopšelio grupėje; 8 – darželio grupėse)
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius 3 vietos
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ 5 vietos (darželio grupėse)
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 2 vietos (1 lopšelio grupėje, 1 – darželio grupėje)
Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius 8 vietos
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė nėra
Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

 

Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

 

Komentarai

komentarai