Kviečiame verslininkus teikti idėjas

0
1025

Prienų rajono savivaldybės administracija gavo kvietimą teikti informaciją apie ketinamus įgyvendinti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“  priemonę Nr. 07.1.1-CPVA-V-907 „Miesto inžinerinės infrastruktūros, svarbios verslui, atnaujinimas ir plėtra“. 

Pagal šią priemonę bus finansuojami projektai, kurie prisidės prie palankių sąlygų verslo plėtrai ir (ar) kūrimui sudarymo. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis bus 92,5% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Pareiškėjas turės prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5% nuo visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projekto lėšomis bus suremontuotas, atnaujintas ir verslui pritaikytas vienas pastatas (atnaujinant esamus inžinerinius tinklus ir nutiesiant naujus inžinerinius tinklus), kuriame galės įsikurti naujas ar plėtotis esamas verslas. Galimi pastatai:

Buvusi Prienų specialioji internatinė mokykla, Kęstučio g. 63, LT-59130 Prienai;
Buvusi Klebiškio mokykla, Stadiono g. 2, Klebiškio k., Prienų r. sav.;
Buvusi Kunigiškių mokykla, Mokyklos g. 17, Paprūdžių k., Prienų r. sav.;
Buvusi Užuguosčio mokykla, Užuguostis, LT-59367 Prienų r. sav.;
Buvusi Želkūnų mokykla, Liepų g. 1, Vyšniūnų k., Prienų r. sav.
Galimi ir kiti pastatai (siūlyti).

Kaip projekto vykdytojas, Prienų rajono savivaldybės administracija yra įpareigota rasti investuotoją, kuris per 2 metus nuo projekto finansavimo pabaigos turės investuoti ne mažesnę sumą, nei bus investuota įgyvendinant projektą, ir (ar) sukurti naujų darbo vietų. Laukiame susidomėjusių verslininkų su pasiūlymais ir idėjomis.

Kviečiame teikti pasiūlymus ir idėjas verslui, nurodant iš sąrašo pasirinktą (ar siūlant nenurodytą) pastatą. Pasiūlymų lauksime iki šių metų spalio 10 d. el. paštu giedre.laurinaitiene@prienai.lt. Su pateikusiais idėjas susisieksime asmeniškai.

Informaciją teikia Prienų rajono savivaldybės administracijos Investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Giedrė Laurinaitienė tel. (8 319) 61165 arba el. paštu giedre.laurinaitiene@prienai.lt          

Prienų r. savivaldybės informacija                          

 

Komentarai

komentarai