Kviečiame mokytis Pakuonio pagrindinėje mokykloje!

0
1339

Kviečiame teikti prašymus į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupes ir pirmą klasę. 

 • Čia Jūsų laukia saugi, jauki ir draugiška aplinka.
 • Mokyklos bendruomenė atvira dialogui ir naujovėms.
 • Mokykloje dirba kvalifikuotas ir kūrybingas vadovų ir mokytojų kolektyvas.
 • Mokinių skaičius klasėse nedidelis, todėl turime galimybę skirti daug dėmesio kiekvienam mokiniui.
 • Mokiniams teikiamos individualios mokomųjų dalykų konsultacijos.
 • Labai geri standartizuotų testų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo  rezultatai.
 • Siekiame kiekvieno mokinio asmeninės pažangos. 
 • Įvairiems ugdymosi poreikiams tenkinti sutelkta puiki pagalbos mokiniui specialistų komanda.
 • Atnaujinta informacinių technologijų bazė.
 • Į ugdymo turinį integruojamos šiuolaikinės informacinės technologijos.
 • Pamokos ir ugdomoji veikla vyksta mokyklos muziejuje, lauko „gluosnių“ klasėje ir kitose netradicinėse erdvėse.
 • Vykdomi respublikiniai ir tarptautiniai projektai.
 • Vyksta įdomūs tradiciniai ir netradiciniai renginiai, nauji smagūs projektai.
 • Mokinių kūrybiškumą ir saviraišką skatina dalyvavimas įvairiuose konkursuose, olimpiadose, varžybose. Pasiekiame labai gerų rezultatų rajone ir respublikoje.
 • Mokiniams sudarytos sąlygos pasirinkti būrelius pagal savo poreikius (šiuo metu mokykloje veikia 14 neformaliojo švietimo būrelių ir 3 būrelius veda du laisvieji mokytojai).
 • Pradinukai dalyvauja sveikos gyvensenos programoje, nemokamai tiekiame vaisius ir pieno produktus.
 • Kūno kultūros pamokos vyksta erdvioje sporto salėje. Mokiniams ir kitiems bendruomenės nariams sudaromos sąlygos sportuoti ir kitu laiku. Pradinukai mokosi plaukti.
 • Mėgstančius skaityti laukia jauki ir erdvi biblioteka – skaitykla. Mokiniai gali naudotis kompiuteriais ir internetu.
 • Mėgstame keliauti, todėl kiekviena klasė ne rečiau kaip tris kartus per metus vyksta į ekskursijas, teatrą ir kt.
 • Mokinius į ir iš mokyklos vežioja geltonasis mokyklinis autobusiukas.
 • Mokiniai gali lankyti pailgintos darbo dienos grupę, kurioje turiningai praleidžia laiką.
 • Sudarytos sąlygos pailgintos darbo dienos grupėje, bibliotekoje, muziejuje ir pas socialinę pedagogę atlikti namų darbus.
 • Šviesios, šiltos ir erdvios klasės ir edukacinės aplinkos.
 • Puikiai sutvarkyta mokyklos aplinka.
 • Šilti mokyklos bendruomenės narių santykiai.
 • Mokykloje yra ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės.

Pakuonio pagrindinės mokyklos informacija

 

Komentarai

komentarai