Kviečiame asociacijas, sporto, jaunimo organizacijas, seniūnijas ir kt. teikti paraiškas dėl paramos 2019 m.

0
2309

Kviečiame asociacijas, sporto, jaunimo organizacijas, seniūnijas ir kt. teikti paraiškas dėl paramos 2019 m. pagal Prienų rajono savivaldybės kultūros, sporto, jaunimo ir bendruomenės veiklos aktyvinimo programos priemonę „Kūno kultūros ir sporto populiarinimas, sporto ir jaunimo organizacijų, asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimas“.

Remiamos veiklos sritys:
• Kūno kultūros ir sporto organizacijų. asociacijų, viešųjų įstaigų, religinių bendruomenių ir bendrijų veikla;
• Subjektų vykdomos veiklos ir projektų finansavimas;
• Pirmenybė teikiama Subjektams, kurie surenka daugiausia rėmėjų lėšų;
• Tradicinių Prienų rajono savivaldybės renginių organizavimas;
• Prioritetine tvarka remiami Subjektai, kurių sportininkai dalyvauja olimpinėse žaidynėse, Europos ir pasaulio čempionatuose ir pirmenybėse, aukščiausiose šalies lygose;
• Prienų rajono seniūnijų sportinės veiklos organizavimas;
• Gabių ir talentingų Prienų rajono mokinių ir jaunimo dalyvavimas tarptautiniuose ir respublikiniuose renginiuose;
• Naujai besikuriančių asociacijų, viešųjų įstaigų ir religinių bendruomenių skatinimas.

Pretendentai, siekiantys gauti paramą pagal šią priemonę, iki 2018 m. gruodžio 20 d. į Prienų rajono savivaldybės 228 kabinetą turi pristatyti užpildytas paraiškas (pagal pridedamą formą).

Informacija teikiama telefonu (8 319) 61 135 arba el. paštu irena.urbanaviciene@prienai.lt

PARAIŠKOS FORMA

Prienų r. savivaldybės informacija

 

Komentarai

komentarai