Visų bendras darbas padeda gražinti savo kraštą

0
1181

11Visai neseniai  atsisveikinom su 2014 metais ir vos spėjam bėgti kartu su 2015-ais. Du naujųjų metų mėnesiai tarytum išgaravo, vos spėjus pateikti ataskaitas ir paruošti naujus planus, o kovas baigia ištirpti kaip pavasarinis sniegas.  Todėl norime kartu pasidžiaugti praėjusių metų darbais  ir dar kartą prisiminti kas gražaus, kūrybingo ir naudingo buvo nuveikta.

Regioninio parko teritorijoje nuolat vyksta statybos darbai, gyventojai rekonstruoja savo turimas sodybas, tvarko  miškus ar žemės sklypus, todėl per 2014 metus  išnagrinėta 469 (2013 m.-447) dokumentai skirti  teritorijų planavimui, statinių projektavimui, miškotvarkos projektavimui, žemės sklypų kadastrinių matavimų bylų patvirtinimui.

Regioninio parko direkcijos darbuotojai  praėjusiais metais vykdė 4 monitoringus ir įvairius tyrimus: kraštovaizdžio ir  gyvosios gamtos, lankytojų skaičiavimo, kultūros paveldo objektų priežiūros ir būklės nustatymo.

Vykdant kraštovaizdžio monitoringą buvo pastebėta, kad dėl nuolat vykstančio savaiminio nežalojamų teritorijų natūralizavimosi proceso 2014 metais pažeistų teritorijų plotas sumažėjo. Aplinką darkančių statinių skaičius sumažėjo labai neženkliai, pašalintas tik 1 privačiam asmeniui priklausantis apleistas pastatas. Lyginant su ankstesniais metais nustatytas didesnis kraštovaizdžio pažeidimų skaičius, tačiau tai neturėjo pastebimos įtakos parko kraštovaizdžiui. Nemuno kilpų regioniniame parke esančių gamtos paveldo objektų būklė išliko gera, paveldo objektų būklės pokyčius įtakojo tik natūralūs gamtiniai procesai. 2014 metais lankytojų poveikis ekologiniu požiūriu jautriose parko dalyse pasireiškė tose pačiose teritorijose kaip ir ankstesniais metais – Nemuno upės pakrantėse ir rekreaciniu požiūriu patraukliose miškingose teritorijose šalia Prienų ir Birštono miestų. 2014 metais nebuvo užfiksuota gamtos stichijų turinčių poveikį Nemuno kilpų regioninio parko kraštovaizdžiui.

Gyvosios gamtos monitoringo metu buvo stebima paukščiai, augalai, vertingos buveinės, vyko buveinių inventorizacijos. 2014 metais atlikta: niūriaspalvio auksavabalio monitoringas (2 teritorijos); Natura 2000 buveinių inventorizacija Nemuno kilpų RP Punios ir Balbieriškio kilpose bei parko buferinėje zonoje; žiemojančių vandens paukščių Nemune tarp Prienų ir Birštono ir meldinės nendrinukės monitoringai.

Lankytojų skaičiavimo monitoringas vyko dviem etapais: tiesioginis ir netiesioginis. Tiesioginio monitoringo metu buvo stebimos lankomiausios vietos, stebima jų apkrova, bandoma išsiaiškinti lankytojams kylančias  problemas, skaičiuojamas apsilankančių lankytojų skaičius. Buvo nustatyta, kad labiausiai lankoma yra Balbieriškio atodangos apžvalgos aikštelė, Pociūnų aerodromas, Vytauto kalnas, Birštono miesto parkas, Žvėrinčiaus  dviračių- pėsčiųjų takas. Taip pat  pastebėta, kad savaitgaliais labai mėgstama  Giraitiškių stovyklavietė. Pailsėti į ją atvyksta  šeimos, nuolat sustoja poilsio plaukiojantys Nemunu baidarininkai arba mažų laivelių mylėtojai. Lankymui ir nakvynei skirtų vietų parko teritorijoje yra 25-ios: 6 kaimo turizmo sodybos, 2 svečių namai, 4 viešbučiai, 3 sanatorijos, 2 privačios poilsiavietės, 1 kempingas, 4 muziejai, 1  turizmo centras, 2 lankytojų centrai.  Monitoringo metu buvo suskaičiuota 194601 lankytojas Nemuno kilpų regioninio parko teritorijoje. Palyginus su 2013 metais padidėjo 30000. Galim pasidžiaugti didėjančiu lankytojų skaičiumi, tačiau kartu didėja ir šiukšlinimo problema. Lankytojai traukiantys į gamtą pamiršta, kad gamta tai ne viena didelė šiukšliadėžė, ten galioja taisyklė“ Ką atsinešei , tą ir išsinešk“, o jeigu palikai tai apnuodijai ne tik augalus, bet ir ten gyvenančius gyvūnus. Išnyksta rūšys dėl mūsų pačių neapdairumo, nesupratimo, o kartais ir dėl pasipūtimo.

Parko teritorijoje vyksta prevencinė veikla ir vykdomi patikrinimai. Tokių patikrinimų  pereitais metais vyko 42.

Parko darbuotojai  nuolat prižiūri  sutvarkytas rekreacinės paskirties teritorijas. Jų yra 15 ir sudaro 62 ha. Taip pat nuolat prižiūrima 22 rekreacinės infrastruktūros objektai.  Tačiau dar yra draustinių kurie nepriklauso regioniniam parkui tačiau priskirta jų priežiūra ir būklės vertinimas: Alytaus rajone- Sabališkės pedologinis draustinis, Marijampolės rajone- Varnabūdės pedologinis draustinis, Prienų rajone- Alšios hidrografinis draustinis, Skriaudžių geomorfologinis draustinis, Rūdgirių pelkė, Balbieriškio miško  biosferos miškas, Ąžuolų  botaninis draustinis.

Direkcijos darbuotojai stengdamiesi kuo daugiau supažindinti su parko teritorijoje vykstančiais renginiais, vykdomais projektais ir parko vertybėmis nuolat apie tai rašo respublikinėje ir rajoninėje spaudoje, pasakoja LRT radijo laidose, rengia spaudos konferencijas, ruošia leidinius įvairiomis temomis. 2014 metų pradžioje knygynuose pasirodė knyga „Ypatinga Lietuva“ prie kurios leidimo prisidėjo direkcijos darbuotojai. Ieškodami įvairesnių veiklų paruošėme vasaros stovyklos projektą  „Pilietiškumas prasideda nuo istorijos“, kurį finansavo Birštono savivaldybė. Viso  projekto metu buvo kuriamas filmas, kuriame užfiksuoti partizaninio judėjimo liudininkai ir jų pasakojimai, atmintinų partizaninių vietų lankymas ir jų sutvarkymas, žygis po mišką beieškant dar išlikusių žeminių.

Per 2014 metus buvo suorganizuoti 6 žygiai, moksleiviai apsilankė 42 edukacinėse pamokose, kuriose sužinojo ne tik gamtos paslaptis , bet ir apie amatus, tradicijas. Direkcijoje parengta 10 naujų edukacinių programų.  Edukaciniai užsiėmimai skirti tiek vaikams , tiek suaugusiems.

Nemuno kilpų regioninio parko direkcijos darbuotojai 2014 metais surengė 49 renginius.  Daugiausiai dėmesio sulaukė renginys Balbieriškio pagrindinėje mokykloje „Gerbk savo aplinką ir save“, Jurginų šventė Birštone, Jaunųjų kraštotyrininkų susibūrimas „Senoji lietuvių skulptūra, kryžiai ir koplytėlės. Prienų krašto dievdirbiai“, piešinių  konkursas  skirtas Donelaičio metams paminėti „Vėl saulelė atkopdama budino svietą..“; piešinių paroda „Gražiausias paukštis“; protų mūšis-konkursas „Kraštas kuriame gyvenu“ ir dar daug kitų  renginių. Tik dalyvaudami renginiuose  žmonės sužino  apie didžiausias vertybes, kurios mus supa, apie savo kaimynų ir draugų nuveiktus darbus. Saugokime ir gražinkime tai kas mus supa,  vertinkime dabar, o ne tada kai išnyks.

Norim padėkoti už pagalbą rengiant renginius Birštono meno mokyklos, Birštono gimnazijos, Prienų meno mokyklos, Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos, Prienų „Žiburio“ gimnazijos, Išlaužo pagrindinės mokyklos, Balbieriškio pagrindinės mokyklos, Pakuonio pagrindinės mokyklos, Stakliškių pagrindinės mokyklos, Jiezno gimnazijos mokytojams ir moksleiviams, Birštono kultūros centro kolektyvui.

Už piniginę pagalbą skirtą renginiams, leidiniams, dovanėles konkursų  nugalėtojams dėkojame: LR seimo nariui Vytautui Kamblevičiui,, Birštono savivaldybės administracijai, „Birštono mineraliniai  vandenys“ administracijai,  Prienų savivaldybės kultūros ir sporto skyriaus vedėjui Rimantui Šiugždiniui,  Prienų savivaldybės švietimo skyriaus vedėjui Rimvydui Zailskui, Prienų savivaldybės administracijai, Prienų švietimo centrui, Alytaus rajono savivaldybės administracijai, ūkininkei Magdalenai Balčiūnienei, VŠĮ“Tulpės“ sanatorijai, Karališkajai rezidencijai, UAB „Versmė“ sanatorijai.

Už pagalbą tvarkant ir gražinant parko teritorijoje esančius kultūros paveldo objektus, poilsiavietes, taip pat dėkojame: Prienų ir Alytaus girininkijoms, Prienų socialinių paslaugų centro senjorams, Visuomeninėms organizacijoms Birštono „Bočiai“ ir Prienų sveikuolių klubui „Versmenė“, Birštono miesto tvarkymo tarnybai, Pagrąžinkime Lietuvą draugijos Birštono skyriaus nariams, Balbieriškio pagrindinės mokyklos jauniesiems gamtininkams ir jų mokytojai Onutei Žvaliauskienei, Alksniakiemio kaimo bendruomenei.
Už bendradarbiavimą saugant ir puoselėjant krašto kultūrinį paveldą, istorinių faktų paieškas dėkojam  Prienų ir Birštono muziejų darbuotojams.

Tiks mūsų visų dėka aplinka tampa gražesnė, o mes tampame geresni, tobulesni ir pakantesni vienas kitam. Mylėkime savo aplinka ir tikrai būsime geresni ne tik vienas kitam, bet ir tiems kurie retsykiais atsiduria šalia mūsų.

Nemuno kilpų regioninio parko vyr. specialistė Ramutė Milušauskienė

Komentarai

komentarai