Tėvų (globėjų) konsultavimo dienos

0
978

1Pakuonio pagrindinės mokyklos mokinių tėvai turėjo galimybę apsilankyti mokykloje, domėtis ugdymo procesu, susipažinti su neformaliojo ugdymo veiklomis, mokinių pasiekimais rajono, respublikiniuose bei tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, išsakyti savo nuomonę apie tai, kas gerai ir ką reikia tobulinti mokyklos veikloje. Prie kavos, arbatos puodelio pabendravo su mokytojais, administracija.

Balandžio 28 d. vykusiame visuotiniame tėvų susirinkime tėvams paskaitą „Sėkmingo mokymosi prielaidos“  skaitė Prienų PPT socialinė pedagogė ekspertė Dalė Daiva Gasparavičiūtė. Tėvams buvo pateikta įdomios ir naudingos informacijos apie tai, kas gali įtakoti vaiko sėkmingą mokymąsi. Kaip bendrauti su vaiku nekeliant jam per didelių lūkesčių dėl mokymosi rezultatų, pasidžiaugti tuo, kas pavyko.  Dėkojame Prienų PPT direktorei, specialistėms už bendradarbiavimą.

Gegužės 8 d. 12.30 val. vyks  mokyklos šventė „Mokykla – didelė šeima“. Maloniai kviečiame dalyvauti ne tik mamas, tėčius, seneles ir senelius, bet ir visą Pakuonio bendruomenę pabūti kartu, pasidžiaugti mūsų nuveiktais darbais, laimėjimais.

Pakuonio pagrindinė mokykla

 

Komentarai

komentarai