Skriaudžių pagrindinės mokyklos strategijos ir strateginio plano kūrimas

0
971

1 Skriaudžių pagrindinės mokyklos strateginio plano rengimo darbo grupė organizavo seminarą, skirtą mokyklos strategijai 2016-2018 m. parengti.

Strategijos kūrimo ir planavimo veiklose dalyvavo 38 dalyviai: Prienų r. švietimo skyriaus atstovai (vedėjas R. Zailskas, mokyklos kuratorė R. Pavlavičienė), Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokytojai, aptarnaujantis personalas, mokinių savivaldos nariai (K. Gustaitytė, M. Grėbliauskaitė, E. Kazakevičius), mokinių tėvai (R. Šarkauskienė, G. Selvinavičienė, V. Pučkienė), socialiniai partneriai (Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Prienų r. PK vyriausioji specialistė E. Kubilienė, Prienų r. Veiverių kultūros centro dir2ektorė V. Mitrikevičienė).

Skriaudžių bendruomenę ir Asociaciją „Cukraus pudra“ atstovavo Virginija Naudžiūtė. Seminare dalyvavo ir buvusi mokyklos mokinė  G. Lapušinskaitė. Ji džiaugėsi, kad įgyta patirtis Skriaudžių pagrindinėje mokykloje, padėjo lengvai prisitaikyti  mokantis Kauno „Aušros“ gimnazijoje.

Seminaro dalyviai susitarė dėl: vizijos, misijos, vertybių, atliko SSGG (stiprybės>silpnybės ir galimybės>grėsmės) analizę, numatė tikslus ir priemones strateginės veiklos laikotarpiui.

Prienų r. Skriaudžių pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai