Šilavoto pagrindinei mokyklai reikalingi geografijos ir istorijos mokytojai

0
1111

1Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla savivaldybės biudžetinė įstaiga, Trakelio g.1A Šilavotas  Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190198344 skelbia atranką gegrafijos mokytojo pareigoms eiti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota Klasės 5-10. Darbo krūvis  – pagal mokyklos ugdymo planą  (9 savaitinės pamokos).

Darbuotojas reikalingas  nuo  2015-09-01.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis pedagoginis išsilavinimas (geografijos mokytojo kvalifikacija).
gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas,
sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
gebėti vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

1. Pretendentas siekiantis dirbti istorijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą.

3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4. Privalumas – darbo patirtis.

5. Pretendentas iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Šilavoto pagrindinėje mokykloje Trakelio g. 1A, Šilavote Prienų r. sav. Dokumentai priimami nuo 2015-08-10 iki 2015-08-24, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

6. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2015 m. rugpjūčio 25 d. 11 val.

7. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbių su visais pakviestais pretendentais.

Prienų r. Šilavoto pagrindinė mokykla savivaldybės biudžetinė įstaiga, Trakelio g.1A Šilavotas  Prienų r. sav., mokyklos kodas – 190198344 skelbia atranką istorijos mokytojo pareigoms eiti. Darbo sutartis sudaroma neterminuota Klasės 5-10. Darbo krūvis  – pagal mokyklos ugdymo planą  (12 savaitinių pamokų).

Darbuotojas reikalingas  nuo   2015-09-01.

Tarnybinio atlyginimo koeficiento dydis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašu.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

aukštasis pedagoginis išsilavinimas (istorijos mokytojo kvalifikacija).
gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas,
sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu bei raštu;
būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu ir veikla, nepažeisti mokytojo etikos normų;
gebėti vykdyti mokytojo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

1. Pretendentas siekiantis dirbti istorijos mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2. Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

2.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

2.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2.3. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;

2.4. gyvenimo aprašymą.

3. Atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

4. Privalumas – darbo patirtis.

5. Pretendentas iki 2015 m. rugpjūčio 24 d. gali pateikti dokumentus asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu paštu. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui. Dokumentai priimami Šilavoto pagrindinėje mokykloje Trakelio g. 1A, Šilavote Prienų r. sav. Dokumentai priimami nuo 2015-08-10 iki 2015-08-24, kasdien nuo 8.00 iki 15.00 val.

6. Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis vyks 2015 m. rugpjūčio 25 d. 10 val.

7. Informacija apie atranką laimėjusį asmenį pateikiama žodžiu po pokalbių su visais pakviestais pretendentais.

Tel. pasiteiravimui:(8 319) 41364     el.p. mokykla@silavotas.prienai.lm.lt

Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai