Respublikinė konferencija-seminaras

0
1192

1Balandžio devintoji – eilinė darbo diena mokyklose. Stakliškių gimnazijoje pirmosios pamokos vyksta įprasta tvarka, tačiau mokiniai pertraukų metu sustoja prie neįprastai atrodančių kai kurių kabinetų durų. Jos neįprastai atrodo : tai jau ne kabinetai, o kūrybinės dirbtuvės – paštas, tema – „Mano istorija“, „Mokymasis – malonumas“… Puošni emblema lyg ir paaiškina – vyks konferencija – seminaras „Mokymo vertė – mokinys kūrėjas“.

Jau trečią pamoką mokiniai išeina mokytis į netradicines erdves. Vyksta integruotos pamokos. Sporto centre – kūno kultūros ir biologijos, kultūros centro salėse – lietuvių kalbos ir istorijos, lietuvių kalbos ir matematikos … Mokiniai ir mokytojai kūrybingai dirba. Pasirodo, kad lietuvių kalba ir matematika visai dera. Mokiniai noriai skaito , interpretuoja, kuria, nagrinėja gramatines formas ir čia pat braižo diagramas, skaičiuoja procentus, tikimybes… Ir sako, kad jiems įdomu, kad dvi skirtingų dalykų integruotos pamokos greitai prabėga…

O tuo metu į mokyklą renkasi svečiai. Mokyklos fojė registruojasi atvykusieji. O jų nemažai – septyniasdešimt trys mokytojai ir penkiasdešimt trys mokiniai iš aštuonių rajonų šešiolikos mokyklų: Vilniaus Gabijos gimnazijos, Licėjaus, Kėdainių, Trakų, Marijampolės ir kitų gimnazijų, Prienų rajono keturios mokyklos.

Renginys prasidėjo gimnazijos direktorės Loretos Šernienės sveikinimu ir įžanginiu žodžiu. Kalbėjo švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas. Tada svečių nuotaiką praskaidrino koncertas. Jį dovanojo Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto dainavimo dėstytojas, operos solistas Audrius Rubežius su Muzikinio teatro studijų programos studentais.

Po koncerto pradėta rimtai dirbti. Pranešimą skaitė Eglė Melnikė, NEC ES SF projekto „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas“ vadovė. Jos pranešimo tema – „Informacijos apie mokinių mokymosi kokybę rinkimas ir panaudojimas mokantis“. „Mokymo tikslas – atskleisti gebėjimai bei produktyvi motyvacija“ – tokia tema kalbėjo Vilniaus kolegijos Scenos meno ir šokio pedagogikos katedros vedėja Jūratė Sodytė-Bradauskienė. Su naujausiomis technologijomis mokykloje ir gyvenime supažindino Rimantas Mačernis, „Biznio mašinų kompanija“ interaktyviųjų produktų vadovas.

1Mokiniai tuo tarpu dirbo praktiniame seminare „Piešinys kaip priemonė menui sukurti“. Jį vedė Remigijus ir Algirdas Gataveckai, dailininkai ir profesionalūs breiko šokėjai. Mokiniai sakė, kad pusantros valandos prabėgo lyg akimirka. Buvo labai įdomu.

Po pietų pertraukos mokytojai pasiskirstė į penkias grupes ir dirbo atskirose sekcijose. „Mano istorija“ temą moderavo Giedrė Volungevičienė iš Daugų gimnazijos, „Ieškome, suvokiame, vertiname“ – Gintarė Baciuškienė – Vilniaus licėjus, Rasa Zubrickienė, Alytaus Jotvingių gimnazijos mokytoja, padėjo nagrinėti temą „Talentingas vaikas – džiaugsmas ar rūpestis“, mokytoja Liuba Stankevičienė iš Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos diskutavo su grupės mokytojais tema „Mokymasis kaip malonumas“ ir penktoje grupėje mokytojai kalbėjo apie mokymąsi ir mokymą kitaip. Su jais dirbo Vilma Vilkytė iš Vilniaus lietuvių namų.

Gimnazistai, vadovaujami Vilniaus Žirmūnų gimnazijos mokytojos Simonos Šernienės, nagrinėjo temą „Mokinys kūrėjas“.

Daug ir produktyviai dirbę visi vėl sugrįžo į salę. Čia pristatė savo darbus. O darbai buvo išties įdomūs, kūrybingi, išradingai pateikti. Ypač džiugino gimnazistų pristatymai. Jų darbai nė kiek nenusileido mokytojų darbams. Džiaugėmės savo mokinių mąstymo gilumu, žingeidumu, kūrybiškumu, gebėjimu reikšti mintis, diskutuoti …
Konferencijos refleksijos metu direktorė Loreta Šernienė pastebėjo, kad mokinių ir mokytojų įžvalgos, matymas, norai labai panašūs. Tai reiškia, kad konferencija-seminaras buvo reikalingas, įdomus, naudingas ir mokytojams ir mokiniams. Pakalbintos mūsų gimnazistės Audronė ir Karolina džiaugėsi, kad susirado naujų draugų, patyrė kūrybos džiaugsmą, sužinojo naujų dalykų.

Atsisveikindami vieni kitiems sakė „iki pasimatymo“ ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

Stakliškių gimnazija

Komentarai

komentarai