Projektas „Mokiniai – mokiniams-2!“

0
1665

1Mūsų mokykla įsijungė į asociacijos „Bendruomenės iniciatyvos centras“, veikiančios prie Kėdainių švietimo pagalbos tarnybos, vykdomą projektą „Mokiniai –mokiniams-2“, kurį finansuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto tikslas – supažindinti moksleivius su jaunimo politika, ugdyti lyderio kompetencijas ir gebėjimą tapti aktyviais savo bendruomenės dalyviais. Projektas įgyvendinamas šešių rajonų savivaldybėse (Raseinių, Kėdainių, Ukmergės, Jonavos, Prienų ir Kauno r.).

Šių metų lapkričio 10 dieną mūsų mokykloje buvo organizuoti mokymai „Jaunimo politikos labirintai“, kuriuose dalyvavo 21 mūsų mokyklos mokinys. Juos vedė Valdas Kupčinskas ir Ugnė Petraitytė – Kėdainių rajono Mokinių tarybos atstovai.

Mokymų metu mūsų mokyklos mokiniams buvo organizuotos kūrybinės užduotys, diskusijos ir simuliaciniai žaidimai, debatai. Susitikimo pradžioje mokiniai žaidė pasitikėjimo žaidimą – dalyviai sudarę du ratus (vidinį ir išorinį), palaikydami akių kontaktą su priešais stovinčiu draugu, kalbėjosi apie tos dienos sėkmes. Vėliau, jau nepalaikydami akių kontakto, vedė pokalbį apie tos dienos gerus ar blogus įvykius. Na, o galiausiai išorinio rato žaidėjai per 60 s turėjo pasakyti komplimentus  vidinio rato žaidėjams.

Kita veikla – kūrybinis užsiėmimas. Svečiai supažindino su projektų kūrimo subtilybėmis. Susiskirstę grupėmis, dalyviai išbandė pirmuosius  projekto rašymo žingsnius: idėjos išgryninimo, tikslo užrašymo, projekto reikalingumo pagrindimo. Supratome, kad rengiant projektą yra svarbu atsakyti į klausimus: ką norime daryti, kodėl tai norime daryti ir kaip tai darysime, kaip sudominsime aplinkinius, kad įsitrauktų į veiklą. Po šio užsiėmimo mokiniai turėjo arbatos pertraukėlę, kurios metu artimiau susipažino su mokyklos svečiais Ugne ir Valdu, pristatė savo mokyklą.

Vėliau vyko diskusijos apie patyčias, kėlėme klausimą,  ar mūsų mokykloje vyksta patyčios, svarstėme, kaip jas išgyvendinti. Žaidėme simuliacinius žaidimus. Simuliacinių žaidimų dėka išskiriamos svarbiausios realaus gyvenimo situacijos ypatybės ir pateikiamos nerizikingoje aplinkoje. Tad mokiniai sudarė keturias „šeimas“, joms buvo priskirti tam tikri vaidmenys ir šeimos vertybės, kuriomis vadovaujantis reikėjo taikiai spręsti pateiktas situacijas.  Arinktonai – turtinga šeima, kuriai rūpėjo tik turtai ir asmeninė nauda. Gudaičiai –  turėjo mažą įrankių parduotuvėlę, jų vertybė – šeima. Petruškos – skurdūs kaimo gyventojai, kurių didžiausia ir svarbiausia vertybė šeima. Delfinukai – nuomoja patalpas Gudaičių parduotuvei, viena iš jų vertybių – šeima.

Pirma situacija buvo tokia: anksčiau buvęs tvenkinys niekam nepriklausė, ten buvo galima nemokamai žvejoti, bet tą tvenkinį nusipirko Arinktonai. Petruškų šeima apie tai nieko nežinodama sužvejojo visas ten esančias žuvis, jas pardavė, o didesnę dalį gautų pinigų išleido. Turėjome rasti sprendimo būdą, kad nė viena šeima neliktų nuskriausta.

Kita situacija, kurią turėjome „išnarplioti“, buvo tokia: Gudaičiai nesumokėjo nuomos mokesčio Delfinukams, nes šį mėnesį pelno buvo labai mažai. Ir vėl reikėjo ieškoti sprendimo, priimtino visoms šeimoms.

Išbandėme ir dar vieną metodą – debatus.  Debatų tema – ar reikia informuoti suaugusius asmenis apie vykstančias patyčias. Mokiniai susiskirstė į dvi grupes: neigiamų ir teigiamų. Teigiamieji turėjo pateikti tik teigiamus argumentus, kodėl reikia apie patyčias pranešti suaugusiajam, o neigiamieji turėjo argumentuotai prieštarauti.

Po visų užsiėmimų ir mokymų dalyviai išsirinko 6 mokyklos atstovus, kurie lapkričio 19 d. vyks į Kėdainiuose organizuojamą forumą „Kurkime dabartį kartu“.  Forume turės pristatyti namų darbus.

Mokiniai džiaugiasi įgyta patirtimi, kurią galės pritaikyti organizuojant ir vykdant įvairias veiklas mokykloje.

Mokinių tarybos pirmininkė  Silvija Paužaitė ir mokinių tarybos kuratorė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danguolė Damijonaitytė

Komentarai

komentarai