Priešmokyklinės grupės „Pasakoriai“ išleistuvės

0
2658

„Turėtum jaust, kad mylimas esi,
Žmogau, pasaulio angele ir paukšti“…

Tokiais žymaus poeto, mūsų kraštiečio, Justino Marcinkevičiaus žodžiais prasidėjo Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinės „Pasakorių“ grupės ugdytinių išleistuvių šventė.

Šventiškai papuošta muzikos salė paskutinį kartą pakvietė priešmokyklinukus į pačią spalvingiausią ir daugiausiai emocijų sukeliančią šventę – išleistuves. Darželio išleistuvės – svarbi šventė, nes užverčiamas vienas vaiko gyvenimo etapo lapas ir atverčiamas naujas. Dar visai neseniai jie buvo maži žmogeliukai, o šiandien darželiui jie taria „sudie“.

Paskutinį kartą darželį paliekančius vaikučius sveikino mažieji draugai – „Žiogelių“ grupės ugdytiniai. Vaikučiai deklamavo eilėraščius, kuriuose atsispindėjo darželyje praleisti patys gražiausi vaikystės metai, dainavo dainas, šoko liaudies šokius, parodė savo muzikinius gebėjimus grojant fleitomis.

Šventei baigiantis, tėveliams padėkojome už šiltą bendradarbiavimą su ugdymo įstaigos bendruomene, dalyvavimą įvairiuose įstaigos renginiuose. Visus kartu pakvietėme į „Pasakorių“ grupę, kurioje priešmokyklinukams buvo išdalintos per mokslo metus sukauptos padėkos, priešmokyklinio ugdymo programos ir tarptautinės vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programos „Zipio draugai“ baigimo diplomai.

Vaikams darželis padovanojo dovanėles, nemokamą ekskursiją į Trakus ir edukaciją „Meduolių kepimas ir puošimas“, o tėveliai – savo meilę, rūpestį ir edukaciją avių ūkyje. Ir nors atsisveikinant su ugdytiniais, palinkėjome jiems sėkmingo kelio, daugelis jų pasiliko „Gintarėlyje“ visai vasarai.

Labai tikėdami tuo, kad darželis turi turėti priešmokyklinio ugdymo grupę, ir yra vaikams reikalingas ne tik mokslo metais, bet ir visos vasaros metu, kviečiame tėvelius nuo rugsėjo 1 d. savo 6-mečius vaikučius leisti į saugią, jaukią, tradicijas ir sveiką gyvenseną puoselėjančią ir vaikų kūrybiškumą skatinančią Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ priešmokyklinio ugdymo grupę, kurioje jų lauks priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Loreta Radzevičienė ir lopšelio-darželio auklėtoja Sandra Janauskienė.

Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ lopšelio-darželio auklėtoja Sandra Janauskienė
ir meninio ugdymo pedagogė Lina Vitkauskienė

Komentarai

komentarai