Prienų rajono švietimo įstaigų vadovai sėmėsi patirties Lazdijų rajone ir Punske

0
984

11Šių metų gegužės 15 d. Prienų rajono švietimo įstaigų direktoriai, jų pavaduotojai ir Švietimo skyriaus darbuotojai dalyvavo seminare-edukacinėje išvykoje Lazdijų rajono savivaldybėje, Lazdijų meno mokykloje ir Motiejaus Gustaičio gimnazijoje bei Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijoje.

Lazdijų rajono savivaldybėje prieniškius sutiko Savivaldybės meras A. Margelis, administracijos direktorius A. Klėjus, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas ir šio skyriaus darbuotojai bei Lazdijų rajono švietimo įstaigų vadovai. Meras A. Margelis supažindino su Lazdijų rajono savivaldybės veikla ir įgyvendinamomis informacinių komunikacinių technologijų plėtros naujovėmis,  situacija švietimo srityje, išsamiai pristatė savivaldybės įgyvendintus projektus ir darbus renovuojant mokyklas, darželius, sporto aikštynus. Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas pristatė aktualias Lazdijų rajono švietimo sistemos tendencijas, pasidalino įžvalgomis apie savalaikio mokyklų tinklo optimizavimo naudą visoms rajono švietimo įstaigoms. Vedėjas J. Gudžiauskas taip pat papasakojo apie sistemingą gabių mokinių Lazdijų rajono savivaldybėje skatinimą.

Tolesnis Prienų ir Lazdijų rajonų švietimo darbuotojų bendradarbiavimas buvo aptariamas kartu su Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus darbuotojais lankantis Lazdijų meno mokykloje ir Motiejaus Gustaičio gimnazijoje, apžiūrint mieste naujus sporto aikštynus. Aplankytos mokyklos ne tik šiltai sutiko prieniškius, dovanojo mokinių koncertą, bet ir kolegiškai dalinosi savo darbo patirtimi.

Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos direktorius J. Vydra atvirai diskutavo apie lietuviškos mokyklos veiklos kitoje šalyje privalumus ir problemas, atsakė į klausimus apie ugdymo(si) proceso organizavimą, mokinių savivaldą, specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams teikiamą pagalbą.

Seminare įgyta patirtis paskatino prieniškių diskusijas apie subalansuotą mūsų rajono švietimo sistemos plėtrą. Nors neabejotinai turime kuo didžiuotis, Prienų rajono savivaldybės švietimo darbuotojų kompetenciją, lyderystės įgūdžius ir jau turimą autoritetą šalyje pabrėžė ir kolegos iš Lazdijų rajono savivaldybės, seminaro-išvykos dalyviai priėjo prie išvados, kad reikia ieškoti naujų galimybių siekiant pagerinti mūsų mokinių ugdymo(si) sąlygas.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai