Prienų Justinos Marcinkevičiaus viešoji biblioteka gavo dalinį finansavimą projektui

0
956

1Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka – viena iš 32 Lietuvos viešųjų bibliotekų, gavusių projekto „BIBLIOTEKOS PAŽANGAI 2“ ir Kultūros ministerijos dalinį finansavimą projektui įgyvendinti.
Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis ir Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius prof. dr. Renaldas Gudauskas pasirašė įsakymus dėl bibliotekų projektų finansavimo, įgyvendinant projektą „Bibliotekos pažangai 2“ ir Kultūros ministerijos priemonę „Ugdyti gyventojų gebėjimus naudotis elektroninėmis paslaugomis ir didinti jų informuotumą apie naujas technologijas ir elektronines paslaugas, vykdant edukacinius ir naujų technologijų, elektroninių paslaugų sklaidos projektus viešosiose bibliotekose“. Vadovaujantis šiuo įsakymu, dalinis finansavimas skirtas ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji bibliotekos projektui  INOVATYVI KOMUNIKACIJA – NAUJOS GALIMYBĖS VARTOTOJAMS.

Projekto tikslas – mažinti Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojų socialinę, kultūrinę ir informacinę atskirtį didinant kultūros sklaidos, edukacinių, konsultavimo bei mokymų paslaugų ir informacijos prieinamumą Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams – vyresnio amžiaus, mažas pajamas gaunantiems, neįgaliesiems gyventojams, socialinės rizikos šeimoms. Siekiant šio tikslo, bus plėtojama inovatyvi nuotolinė elektroninė paslauga –  pradėtos organizuoti tiesioginės renginių transliacijos. Naudojantis informacinėmis ir ryšių technologijomis, 5 bibliotekos padaliniuose Veiveriuose, Jiezne, Stakliškėse, Pakuonyje, Balbieriškyje bus transliuojami Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vykstantys kultūriniai renginiai, paskaitos sveikatinimo, populiariosios psichologijos bei kt. klausimais, konsultacijos el. bankininkystės, mokesčių ir žemės deklaravimo, darbo paieškos klausimais. Pagrindinė projekto sprendžiama problema – kultūros sklaidos, edukacinių, konsultavimo bei mokymų paslaugų ir informacijos neprieinamumas Prienų rajono kaimiškųjų vietovių gyventojams.

„Šiuo projektu bus siekiama stiprinti bibliotekos ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą ir partnerystę, gerinti bibliotekos įvaizdį, mažinti kaimo vietovėse gyvenančių žmonių socialinę atskirtį. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos kultūrinių, edukacinių ir švietėjiškų renginių transliacijos sudarys vienodas galimybes įvairaus amžiaus ir įvairių socialinių sluoksnių bendruomenės grupėms aktyviai dalyvauti kultūriniame Prienų  rajono gyvenime, užsiimti savišvieta ir savęs tobulinimu, integruotis į visuomenę“, – teigia Daiva Čepeliauskienė, Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos direktorė.

Projektas bus pradėtas įgyvendinti 2015 m. birželio 1 d. ir tęsis iki 2016 m. lapkričio 30 d. Jo daliniam finansavimui iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ gauta 25.421 Eur.

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos informacija

Komentarai

komentarai