Prevenciniai reidai į socialinės rizikos šeimas duoda teigiamus rezultatus

0
1025

1Siekdami užkirsti kelią vaikų teisių pažeidimams socialinės rizikos šeimose ir nepilnamečių nusikalstamumui bei tęsdami kryptingą darbą teisės pažeidimų aiškinimo ir prevencijos srityje, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai, kartu su Alytaus apskr. VPK Prienų r. PK Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnais kiekvieną mėnesį rengia jau tradiciniais tampančius prevencinius reidus, kurių metu lankomos socialinės rizikos šeimos darbuotojų ne darbo laiku.

Prevencinių reidų tikslas – organizuoti ir teikti prevencines paslaugas vaikui ir šeimai, kurios sudarytų galimybes vaikui augti šeimoje, šviesti socialinės rizikos šeimas smurto artimoje aplinkoje prevencijos klausimais, mokyti atpažinti smurto apraiškas, ugdyti nepakantumą visų rūšių smurtui, formuoti neigiamą požiūrį į tabako ir alkoholio vartojimą, išsiaiškinti, ar gaunamos socialinės išmokos naudojamos pagal paskirtį. Reidų metu kiekvieną mėnesį aplankoma maždaug 70 socialinės rizikos šeimų, kuriose neužtikrinama tinkama vaikų priežiūra, vyrauja smurtas, alkoholizmas bei šeimos, kurių vaikai piktybiškai nelanko mokyklos, be pateisinamos priežasties praleidinėja pamokas.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centre socialinės paslaugos teikiamos 209 šeimoms, įrašytoms į socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą. Šiose šeimose auga 415 nepilnamečių vaikų.

Reidų metu, per šių metų vasario, kovo, balandžio mėnesius, buvo nustatyti 7 administraciniai teisės pažeidimai dėl tėvų valdžios nepanaudojimo ar panaudojimo priešingai vaikų interesams. Kitose šeimose nustatyti netinkamos vaikų priežiūros, konfliktinių situacijų tarp šeimos narių, aplaidumo buityje atvejai. Džiugina tai, kad vykdant prevencinius reidus ryškėja tendencija, kai pažeidimų šeimose fiksuojama vis mažiau. Su rizikos grupei priklausančiomis šeimomis vedami profilaktiniai pokalbiai, tikrinamos gyvenimo sąlygos, tvarka, švara.  Taip pat apsilankymų metu primenamos nukentėjusiųjų nuo smurto šeimose teisės, nurodoma, kur būtų galima gauti nemokamą teisinę pagalbą.

Įgyvendinant prevencinę priemonę š.m. balandžio 20-22 dienomis, prisijungėme prie VšĮ Paramos vaikams centro socialinės akcijos “Nustokime barti, pradėkime girti”. Šia akcija siekiama atkreipti visuomenės dėmesį  į emocinės prievartos prieš vaikus problemą. Reidų metu, šeimos buvo kviečiamos atsisakyti vaikus žeidžiančių žodžių, jų nebevartoti, mainais už tai gaudami sąrašą tokių, kuriais suaugusieji gali pagirti ir paskatinti vaikus.

Prevencinės akcijos – viena iš veiksmingiausių priemonių, drausminančių socialinės rizikos šeimas, keliančių jų sąmoningumo lygį, skatinančių atsakomybę tinkamai rūpintis vaikais. Nuoširdžiai dėkojame socialiniams partneriams – Prienų PK apylinkės tyrėjams, be kurių bendradarbiavimo socialiniams darbuotojams būtų sunkiau pasiekti tokius rezultatus.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras

 

Komentarai

komentarai