Mokyklų metodinės tarybos posėdyje aptartos metodinės veiklos rajone aktualijos

0
1310

2Lapkričio 5 d. Prienų krašto muziejuje įvyko Prienų rajono savivaldybės Mokyklų metodinės tarybos posėdis.  Susirinkusius pasveikino Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjas Rimvydas Zailskas, po to metodinių būrelių pirmininkai aptarė brandos egzaminų, PUPP ir standartizuotų testų rezultatus, svarstė, ką gali daryti savo metodiniuose būreliuose, kad rezultatai gerėtų, aptarė praeitų mokslo metų veiklą, numatė gaires 2015–2016 mokslo metams.

Pranešimus skaitė Prienų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistė Laimutė Jančiukienė, Prienų švietimo centro metodininkė Oksana Radzvilavičienė, Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Vilija Juodsnukienė, patirtimi apie mokinių vertinimo ir įsivertinimo rezultatų panaudojimą, planuojant ugdymo procesą dalijosi Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos pradinio ugdymo dalykų mokytoja ekspertė, pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Daiva Grigaliūnienė, apie AMG užduotis paprastai ir praktiškai papasakojo Prienų „Ąžuolo“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Tautvydienė.

Prienų švietimo centro direktorė Danutė Stankevičienė ragino mokytojus išsakyti savo nuomonę apie tai, kokiu būdu mes galime padaryti metodinę veiklą veiksmingesnę, į kokius klausimus reiktų labiau gilintis šiais mokslo metais. Buvo pateikti siūlymai tradicinės pedagogų konferencijos metu panagrinėti grįžtamojo ryšio strategijų taikymą ugdymo procese, kviesti lektorius – praktikus, organizuoti darbą grupėse (kūrybines dirbtuves) pagal dalykus (gamtos mokslai, pradinis ugdymas, socialiniai mokslai, kalbos ir t.t.), pateikti konkrečių užduočių pavyzdžių. Į šiuos siūlymus bus atsižvelgta, planuojant Mokyklų metodinės tarybos veiklą.

Prienų švietimo centro informacija

Komentarai

komentarai