LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą

0
2458

1Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija skelbia Jaunimo iniciatyvų projektų 2016 metais konkursą (toliau – Konkursas). Konkurso nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. A1-706.

Konkurso tikslas – finansuoti projektus, skirtus jaunimo iniciatyvoms remti, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui kaime ir mažuose miesteliuose, jo problemoms spręsti, aktyvumui didinti.

Konkurso būdu finansuotinos veiklos:

 • skatinančios jaunų žmonių verslumą;
 • skatinančios socialinę įtrauktį ir pilietiškumą;
 • skatinančios jaunų žmonių įsitraukimą į visuomeninę veiklą, saviraišką ir kūrybiškumą;
 • ugdančios jaunų žmonių socialinius įgūdžius;
 • skatinančios vienoje savivaldybėje veikiančių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų jaunimo iniciatyvų veiklos koordinavimą, informacinę sklaidą ir bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis, veikiančiomis jaunimo politikos formavimo ar įgyvendinimo srityje, keitimąsi gerąja jaunimo veiklos patirtimi;
 • sudarančios sąlygas jauniems žmonėms kokybiškai praleisti laisvalaikį;
 • ugdančios jaunų žmonių sveikos gyvensenos įgūdžius, ypatingą dėmesį skiriant savižudybių prevencijai.

Konkursui paraišką gali teikti:

 • jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančios organizacijos;
 • bendruomeninės organizacijos (toliau – Pareiškėjas).

Prioritetas teikiamas Pareiškėjams:

 • veiklas vykdantiems savivaldybėse, kuriose gyventojų skaičius neviršija 50 tūkst. pagal Lietuvos Respublikos gyventojų registro duomenis;
 • vykdantiems veiklas su jaunimo neformaliomis grupėmis (neįregistruotos visuomeninės grupės; ne mažiau kaip du trečdalius jų narių sudaro jauni žmonės);
 • skatinantiems jaunus žmones prisidėti prie bendruomeninių organizacijų bei nevyriausybinių jaunimo ir (ar) su jaunimu dirbančių organizacijų veiklos stiprinimo.

Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 2000 eurų.

Konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Paraiškos pildymo instrukcija

Vertinimo anketa

Paraiškas šiam konkursui galima teikti iki 2016 m. sausio 9 d. (imtinai) adresu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija A. Vivulskio g. 11, LT 03610 Vilnius.

Kilus klausimų dėl paraiškų teikimo galima kreiptis į Šeimos ir bendruomenių departamento Jaunimo skyriaus vyriausiąją specialistę Gintarę Lisauskaitę, tel. 8 706 68134, el. p. Gintare.Lisauskaite@socmin.lt

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Komentarai

komentarai