Laisvos vietos Prienų rajono savivaldybės ugdymo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupėse

0
1476
Ugdymo įstaiga Lapkričio mėn.
Prienų lopšelis-darželis „Gintarėlis“ 5 vietos
Prienų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ Strielčių skyrius nėra
Prienų lopšelis-darželis „Pasaka“ nėra
Prienų lopšelis-darželis „Saulutė“ 6 vietos
Balbieriškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius 4 vietos
Išlaužo pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Jiezno gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Pakuonio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupė nėra
Skriaudžių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Stakliškių ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Stakliškių gimnazijos Pieštuvėnų ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra
Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius nėra

Atsiradus laisvoms vietoms įstaigose priimant ugdytinius laikomasi eilės pagal tėvų (globėjų) prašymo registravimo datą.

Prienų r. savivaldybės Švietimo skyriaus informacija

Komentarai

komentarai