Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa

0
1229

1Lopšelio darželio „Pasaka“ „Ančiukų“ grupė  priešvelykinio laikotarpio metu gyveno ir veikė pagal projektą „Ir mažoj širdelėj daug gerumo telpa“.

Šio projekto tikslas – plėtoti vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo patirtį, skatinti atpažinti ir įvardinti emocijas, skatinti norą padėti vieni kitiems, būti draugiškais, mandagiais. Projekto  dienų veiklos ratas  sukosi pagal temas: „Mano jausmų pasaulis“, „Draugiška širdelė“, „Mano geriausias draugas“, „Esu ne vienas“, „Ką pasako mūsų veidelis“, „Gerų emocijų diena‘, „Gerų darbelių medis ‘‘.

Į projektą įsitraukė „Nykštukų“ bei priešmokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupė  (auklėtoja D. Žukauskienė). Kartu žaidėme  komandinius žaidimus, kurių metu mokėmės derintis vienas prie kito, laimėti ir pralaimėti. Išmokome naujų  vaikų  emocijas lavinančių  žaidimų, piešdami ir vaidindami stengėmės įvardinti savo, draugų ir veikėjų jausmus, nuotaikas, elgesį.

Projekto metu auginamas „Gerumo medis“  pasipuošė  ne tik vaikų piešiniais, darbeliais,  tėvelių palinkėjimais , bet  ir gražiu mandagiu elgesiu, pagalba, draugiškumu, o svarbiausia – geromis vaikų emocijomis.

Angelė Ignatavičienė

Komentarai

komentarai