„Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“ knygos pristatymas

0
1644

1 Birželio 22 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko Alfonso Eidinto knygos „Gyvenimas Lietuvai. Vincas Mašalaitis ir jo darbai“ knygos pristatymas.

Pristatyme dalyvavo: knygos autorius, profesorius Lietuvos ambasadorius Graikijoje Alfonsas Eidintas, Vinco Mašalaičio sūnus Putinas Mašalaitis su žmona Aniliora, knygos dailininkas Albertas Broga, redaktorė Judita Mačiokienė, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro Mokslinių leidinių redakcijos vedėja Irena Stankevičienė.

Dabartinei kartai mažai žinomas teisininkas, valstybininkas Vincas Mašalaitis (1892–1975), ilgus metus (1944–1975 2m.) gyvenęs emigracijoje Vokietijoje, vėliau JAV, kiekvieną minutę skyrė kovai už Lietuvos laisvę, projektavo ją kaip atsikūrusią demokratinę valstybę, tikėdamas tautos gyvastimi ir kad ji tikrai išsikovos nepriklausomybę ir štai tada viskas bus jai reikalinga, ką tik užsienio lietuviai, gyvendami laisvuose Vakaruose jos labui iki to laimės momento paruoš, tikėdamas, kad emigracija turi prie laisvės atgavimo proceso visomis išgalėmis prisidėti. Gyvendamas išeivijoje V. Mašalaitis kaip liberalios Lietuvos ūkininkų partijos atstovas veikė VLIKe, Lietuvos teisininkų tremtyje draugijoje, parašė svarbius Mažosios Lietuvos Tarybos, Klaipėdos krašto lietuvių pilietybės, mažlietuvių likimo, Lietuvos vakarinių sienų ir VLIKo dokumentus, jis yra daugelio svarbių memorandumų tikrasis autorius. Parašė nemažai atsiminimų apie nepriklausomos Lietuvos politiką, tame tarpe ir sovietologinių darbų.

„Gera Prienuose“

Komentarai

komentarai