Balbieriškio pagrindinė mokykla skelbia atranką mokytojo padėjėjo pareigoms užimti

0
1581

Pareigybės pavadinimas: mokytojo padėjėjas.
Darbo sutarties rūšis: neterminuota.
Darbo krūvis: 0,25 etato.

Kvalifikaciniai reikalavimai pareigybei užimti:

• išsilavinimas – ne mažesnis kaip vidurinis;
• gebėjimas bendrauti su mokiniais, mokinių sveikatos sutrikimų specifikos išmanymas;
• gebėjimas dirbti su mokiniais padedant jiems įsisavinti mokomąją medžiagą, atlikti mokytojo skirtas užduotis;
• gebėjimas bendrauti su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Prieš pokalbį pretendentas turi pateikti gyvenimo aprašymą (CV). Jį siųsti iki 2016 m. rugsėjo 16 dienos 12.00 val. el. paštu mokykla@balbieriskis.prienai.lm.lt arba atnešti į Balbieriškio pagrindinės mokyklos raštinę.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:
• prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
• asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
• valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą ir jo kopiją.

Atranka vyks 2016 m. rugsėjo 19 d., 9.00 val.

Mokyklos adresas:  Klevų g. 33,  Balbieriškis,  Prienų r., tel. (8 319) 59146

Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos informacija

Komentarai

komentarai