Baigiamoji vaikų piešinių konkurso „Policija mano akimis” popietė

0
1535

1 Policijos vaidmuo mūsų visuomenėje yra itin svarbus ir reikšmingas, kadangi šios srities profesionalai savo fiziškai ir psichologiškai sunkiu darbu prisideda prie kiekvieno piliečio gerbūvio sukūrimo bei palaikymo. Policijos šūkis – „Ginti. Saugoti. Padėti.” tiesiogiai atspindi policijos pareigūno pareigas bei atsakomybes. Kuomet žmogaus saugumui ar gyvybei iškyla pavojus, kilnią tarnybą atliekantys asmenys visada yra šalia tam, kad nebūtų pažeistos pagrindinės žmogaus teisės. Jauniausius visuomenės narius yra svarbu informuoti, supažindinti su policijos pareigūno profesija, policijos veikla bei darbo specifika, kad kiekvienas vaikas žinotų, kokiais atvejais jiems gali padėti policijos uniforma vilkintis asmuo, kokios yra tinkamo elgesio normos ir atsakomybės bei kokius tikslus yra svarbu pasiekti savo asmeniniame gyvenime, kad būtų galima tapti valstybės tarnautoju ir ištiesti pagalbos ranką tiems, kuriems to labiausiai reikia.

Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariatas, vadovaudamiesi prevenciniais tikslais, pakvietė 6-14 metų amžiaus vaikus, gyvenančius skirtingose Prienų rajono seniūnijose, sudalyvauti piešinių konkurse „Policija mano akimis”. Konkursas vyko 2015 m. spalio 1-20 dienomis, siekiant prisidėti prie vaikų užimtumo, kūrybingumo ugdymo bei policijos pareigūno profesijos populiarinimo. Vaikai, pasitelkę skirtingas dailės priemones ir medžiagas, turėjo galimybę ant balto popieriaus lapo atskleisti ne tik savo meninius gebėjimus bei piešimo įgūdžius, bet taip pat suvokimą, išreikšti mintis, kurios aplanko kiekvieną vaiką, kuomet yra išgirstama sąvoka „policija”. Piešinių vertinimo komisijai, kurią sudarė Prienų PK bendruomenės pareigūnė Jolita Sinkevičienė, Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorės Inga Barkauskienė ir Eugenija Sargevičienė, buvo pristatyti 44 piešiniai, kuriuose atsispindėjo policijos tematika. Vieni vaikai mėgino pavaizduoti situacijas, su kuriomis susiduria policijos darbuotojai savo kasdieniniame darbe, kiti – piešė policijos pareigūnų transporto priemones, treti – neužmiršo ištikimiausio bičiulio Amsiaus, kurio portretas puikavosi dažno vaiko darbelyje. Vaikų piešinių konkurso vertinimo komisijai atiteko nelengva užduotis, kadangi iš didelio kiekio darbų reikėjo išrinkti tik tris piešinius, kurie geriausiai atskleidė temos a3ktualumą, buvo ryškūs, spalvingi, originalūs, atspindintys saugumo prevencijos aspektus bei „tikrąjį policijos veidą”.

2015 m. spalio 27 dieną piešinių konkurso „Policija mano akimis” dalyviai, t.y. vaikai, augantys šeimose, kurioms yra teikiamos socialinės paslaugos, vaikų dienos centro „Pienės pūkas” lankytojai, socialiniai darbuotojai bei svečiai iš Alytaus VPK Prienų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio sugužėjo į Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centrą, čia vyko  baigiamoji konkurso popietė. Gausiai susirinkusius vaikus pasveikino socialinio darbo organizatorė I. Barkauskienė bei tuo pačiu pasidžiaugė, jog konkurso dalyviai buvo aktyvūs, drąsūs, kad pieštuko pagalba mėgino ant popieriaus išreikšti savo idėjas. Vaikų dienos centro „Pienės pūkas” lankytojai  smagia daina bei nuotaikingu šokiu pasveikino į šią popietę atvykusius bendraamžius. Šventės metu Prienų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės E. Kubilienė ir J. Sinkevičienė vaizdinių priemonių pagalba vaikams išsamiai pristatė policijos pareigūno profesiją, atvejus, kai policijos pareigūnai suteikia pagalbą sudėtingose gyvenimiškose situacijose. Popietės dalyviai nevengė išsakyti savo nuomonę, pasidalinti pastebėjimais bei atsakyti į pateiktus klausimus apie policijos pareigūnų darbą. Vaikai turėjo galimybę ne tik daugiau įgyti žinių apie šią profesiją, bet taip pat nepilnamečių neverbalinė kūno kalba, t.y. sukoncentruotas akių žvilgsnis, susikaupimas bei susidomėjimas išdavė tai, jog vaikams buvo smalsu iš arti pamatyti policijos pareigūnų darbo įrankius bei sužinoti, kaip jie yra naudojami tarnybos metu. Popietės metu dažnas vaikas pasigesdavo pagrindinio šios šventės dalyvio,  karts nuo karto žvilgčiojo į salės durų pusę bei pateikdavo tokius klausimus: „Kur Amsis? Ar bus Amsis?”. Konkurso dalyvių džiaugsmui vaikų bičiulis Amsis, lydimas garsaus ir triukšmingo vaikų šūksnio, taip pat atskubėjo į šventės kulminaciją, kuomet buvo skiriami apdovanojimai vaikų piešinių konkurso „Policija mano akimis” nugalėtojams. Ištikimas draugas Amsis bei Prienų rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio specialistės E. Kubilienė ir J. Sinkevičienė įteikė diplomus ir atminimo dovanas, spaudė ranką gražiausių priešinių autoriams – Jonui Marcinkui (8 m.) ir Daivarui Berškiui (11 m.) iš Stakliškių seniūnijos bei Egitai Kaminskaitei (13 m) iš Veiverių seniūnijos. Nors buvo išrinktos tik trys prizinės vietos, atsižvelgiant į tris amžiaus grupes, tačiau kiti šventės svečiai taip pat buvo maloniai nustebinti, kadangi visiems buvo įteiktos simbolinės dovanėlės – atšvaitai, kad mažieji visada saugiai sugrįžtų į namus. Po dovanų įteikimo, lydimi geros nuotaikos ir emocijų, konkurso dalyviai ir svečiai buvo pakviesti pasivaišinti šaltais užkandžiais bei saldumynais.

2Nors konkursas „Policija mano akimis” pasibaigė, išrinkti laimėtojai ir išdalintos dovanos, tačiau nuotraukose išlikusios šiltos šventinės popietės akimirkos bei socialinių paslaugų centro koridoriuje iškabinti vaikų piešiniai dalyviams dar ilgai primins konkurso metu išgyventas teigiamas emocijas bei patirtą vidinį jaudulį. Na, o bendrų tikslų siekimas, žiūrėjimas viena kryptimi tik dar labiau sustiprino Prienų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariato bendradarbiavimo ryšius. Sklandžiai ir produktyviai įvykęs konkursas leidžia daryti išvadas, jog ateityje dar ne vieną kartą vaikai bus pakviesti dalyvauti panašaus pobūdžio renginiuose, kurių metu dėmesys bus kreipiamas į vaikų švietimą, aktyvų užimtumą, kūrybingumo ir atsakomybės skatinimą bei pagrindinių vertybinių nuostatų puoselėjimą.

Prienų r. savivaldybės socialinio paslaugų centro informacija

Komentarai

komentarai