Kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę

0
2248

Kiekvienas mokinys patirs sėkmę, jei pats valdys savo mokymąsi. Todėl, mokyklos Metodinei tarybai pasiūlius, šių mokslo metų pirmąją savaitę skyrėme savivaldžiam mokinių mokymuisi aptarti.

Antradienį turima patirtimi apie mokymąsi dalinosi 3-4 klasių mokiniai, vadovaujami psichologės Ievos Žukovienės ir padedami savo mokytojų Jelenos Knašienės, Vilmos Daunienės. Iš veikloje taikyto nebaigtų sakinių metodo sužinojome, jog pradinukams mokytis patinka, nes „kasdien išmoksta vis po naują dalyką ir yra įdomu“, „yra draugų“. Per pamokas jie geriausiai išmoksta, kai „susikaupia“, „būna tyla ir ramybė“, „įdėmiai klausosi mokytojos“. O mokiniams sunku susikaupti, kai „kiti pradeda triukšmauti ir juoktis“, „kai suolo draugas kalbina ir nukreipia dėmesį“. Kokius patarimus/pasiūlymus trečiokai ir ketvirtokai duoda bendraklasiams ir savo mokytojoms? „Daugiau pasitikėjimo vienas kitu“, „draugiškumo ir savarankiškumo“, „jei nemoki atlikti užduoties, tai paprašyk draugo ar mokytojos pagalbos“, „kad būtum protingas, reikia daug namie mokytis“. Įsitikinom, kad ir padrąsinimai pradinukams labai svarbūs.

Trečiadienį pirmąsyk mokykloje psichologės pravestame „Aktyviajame mokinių susirinkime” 5-10 klasių mokiniai diskutavo, kas jiems trukdo ir padeda mokytis bei prisiėmė įsipareigojimus geresniam mokymuisi.

Mokinių manymu, geriau mokytis jiems trukdo kai kurių bendraklasių nenoras tikslingai veikti pamokose, per dideli namų darbų krūviai, vis dar pasitaikantys pasišaipymai, kai bendraklasis suklysta. Mokiniai pageidauja, kad mokytojai galėtų parengti daugiau užduočių, iš kurių jie pasirinktų norimą savarankiškam darbui pamokose. O pamokoms pasibaigus, mokiniai norėtų ramios vietos mokymuisi. Mokiniams aktuali ir poilsio zonų stoka.

Kaip mokymuisi padedantį dalyką mokiniai išskiria šias vertybes: pagalbą, draugiškumą, palaikymą, supratingumą, bendravimą. Jie pastebi, kad paties mokinio pastangos irgi labai svarbus dalykas. Kaip ir kompetencijų ugdymasis. Kas be ko, mokymuisi svarbi graži bei tvarkinga mokyklos aplinka, individualios pažangos stebėjimas, mokinių veiklos vakarais su nakvyne mokykloje ir … skanus maistas.

Mokymosi sėkmei patirti mokiniai sau siūlė pamokų metu „mažiau tingėti“, „labiau susikaupti“, „klausti, konsultuotis“, „būti atidesniems ir atidžiai klausytis“, „nepasiduoti provokacijoms“, „nepraleisti pamokų“, „išsiaiškinti, kas neaišku“, „eiti anksčiau miegoti“. Draugams linkėjo „laikytis mokyklos taisyklių“, „padėti vienas kitam“, „būti draugiškiems“, „išklausyti kitą“, „išdrįsti pasakyti savo nuomonę ir įsiklausyti į kitų“, „netrukdyti kitiems“, „dalintis žiniomis“ „drąsinti, rodyti pagarbą vienas kitam“. Iš mokytojų laukia daugiau „patarimų, kaip lengviau išmokti“. Norėtų, kad mokytojai būtų linksmesni, išklausantys, organizuojantys daugiau projektinės veiklos ir savarankiško mokymo(si) dienų. Mokiniai taip pat pageidautų didesnio tėvų aktyvumo mokykloje, trokšta, kad tėvai jais labiau pasitikėtų, „skatintų, pagirtų, pasidžiaugtų, išklausytų, padėtų, padrąsintų“. Mokiniams labai svarbi tėvų pagalba ir domėjimasis jų sėkmėmis mokykloje.

Baigiantis susirinkimui mokiniai susitarė, kokius 1-3 jiems svarbius įsipareigojimus mokantis įvairių dalykų įgyvendins šį mėnesį/trimestrą/mokslo metus. Tokį įsipareigojimų dokumentą kaip priminimą išsikabins savo klasėse.

Ką mes, mokytojai, supratome? Supratome, kad susirinkimo metu išsakytos mokinių mintys taps atspirties tašku įgyvendinant 2019-2020 m.m. mokyklos ugdymo plano tikslą – „Įgalinti kiekvieną mokinį siekti asmenybinės brandos valdant savo pačių mokymąsi, pasiekimus bei pažangą pagal asmeninės raidos galimybes“.

Dalia Visockienė

Komentarai

komentarai