Jaunųjų restauratorių stovyklos dalyviams padėkojo už pagalbą konservuojant Prienų krašto medinės architektūros objektus

0
1953

Birželio 14 d. viešojoje įstaigoje „Meninė drožyba“ vyko dešimtosios, jubiliejinės, jaunimo meninių, profesinių įgūdžių tobulinimo stovyklos uždarymas. Dešimt dienų stovykloje darbavosi Kauno kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Dailės kūrinių konservavimo ir restauravimo studijų programos studentai, vadovaujami koordinatoriaus B. Prapuolenio.

Jaunųjų restauratorių ir jiems padėjusių prieniečių medžio meistrų nuoširdaus darbo dėka buvo atnaujinti ir konservuoti medinės architektūros objektai Kauno ir Prienų rajonuose. Prienuose atnaujintas Mačiūnų piliakalnio žymeklis, būsimos Meno mokyklos ir lopšelio-darželio „Pasaka“ kiemo skulptūros Kauno g., „Meninės drožybos“ teritorijoje esančios skulptūros. Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, partneriai – Kauno kolegija ir Prienų r. savivaldybė.

Stovyklos uždarymo šventės metu Prienų r. savivaldybės administracijos direktorė J. Zailskienė pasidžiaugė gražiu Savivaldybės ir bendruomenių bendradarbiavimu su VšĮ „Meninė drožyba“ bei Kauno kolegija, studentų dėka pernai erdvę prie Nemuno papuošusiais stilizuotais mediniais suolais, atnaujintu Mačiūnų piliakalniu, kitais objektais, taip pat ir šiemet atliktais prasmingais darbais. Stovykloje dalyvavusiems studentams, jų kuratoriui ir VšĮ „Meninė drožyba“ vadovui bei drožėjams palinkėjo sėkmės ir tolesnio bendradarbiavimo.

Už pagalbą konservuojant smulkiosios medinės architektūros objektus, dalyvaujant profesinių įgūdžių tobulinimo programose bei puoselėjant kryždirbystės amato sklaidos idėją stovyklos dalyviams dėkojo Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis, VšĮ „Meninė drožyba“ direktorius A. Sakalauskas.

Per dešimt metų buvo atnaujinta, konservuota ir restauruota beveik 300 objektų ne tik Prienų, bet ir kaimyniniuose Marijampolės, Kauno, Kėdainių rajonuose.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai