Išvažiuojamasis centro darbuotojų susirinkimas Balbieriškyje

0
1277

Vasaros sezonas yra palankus laikotarpis ne tik planuoti savo atostogas, bet ir suorganizuoti netradicinius darbuotojų susitikimus gamtoje ar kitoje neįprastoje, neoficialioje aplinkoje. Saulėtą prieš šventinę 2018 m. rugpjūčio 14 dieną socialinio darbuotojo padėjėja J. Stadulytė pakvietė Prienų socialinių paslaugų centro kolektyvo narius į išvažiuojamąjį susirinkimą, kuris buvo suorganizuotas viename iš gražiausių Prienų rajono miestelių – Balbieriškyje.

Jai į pagalbą atskubėjo kolegės socialinė darbuotoja, dirbanti su šeimomis, Jurgita Petkienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Jolita Kundrotienė. Džiugu, jog dalyvavo nemažas darbuotojų skaičius – Prienų socialinių paslaugų centro direktorė A. Urbonienė, socialinio darbo organizatorė Ž. Simanavičienė, socialinė darbuotoja R. Vaškevičienė, socialinio darbuotojo padėjėjos, slaugytojo padėjėjos bei socialinės darbuotojos, dirbančios su šeimomis. Socialinio darbuotojo padėjėja J. Stadulytė kolegas pasitiko prie garsiosios Balbieriškio atodangos apžvalgos aikštelės dažnai lankomos ne tik turistų, bet ir vietinių gyventojų, norinčių pasigrožėti nuostabiu gamtovaizdžiu nuo kairiojo Nemuno kranto. Kiekvieno atvykusio į miestelį svečio „akį patraukia” Balbieriškio Rožinio Švč. Mergelės Marijos bažnyčia, kuri po įvykusio 2013 – ųjų metų gaisro aukotųjų dėka nuo pamatų vėl buvo iš naujo pastatyta bei architekto pagalba šiuolaikiškai įrengta. Išvažiuojamojo susirinkimo metu Prienų socialinių paslaugų centro kolektyvas turėjo galimybę iš arti pažvelgti į išskirtinio grožio bažnyčią bei pabendrauti su kunigu R. Veprausku, kuris maloniai papasakojo apie šią Balbieriškio miestelio puošmeną, maldos namų, kur visi lankytojai atranda vidinę ramybę ir harmoniją, atgimimo istoriją. Malonu, jog Tolerancijos centro vadovas, istorikas R. Sidaravičius sutiko prisijungti prie Prienų socialinių paslaugų centro kolektyvo susirinkimo bei pasidalinti istoriniais faktais apie Balbieriškį. Darbuotojos, lydimos Tolerancijos centro vadovo, sustojo prie Balbieriškio pagrindinės mokyklos, kuri buvo pastatyta dar tarpukaryje, kur pirmą plytą padėjo tuometinis Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona kartu su žmona. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius S. Valančius trumpai supažindino su švietimo įstaigos veikla, leido nors trumpam sugrįžti į mokyklos klasę, kurioje yra saugojama senųjų laikų autentika.

Pagal išvykos planą darbuotojos apsilankė Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centre, kur darbuotojos buvo pakviestos apžiūrėti Tolerancijos centrą, kuriam vadovauja istorikas R. Sidaravičius. Vėliau Tolerancijos centro vadovas pristatė pranešimą apie Balbieriškio miestelio daugiatautiškumą bei žydų gyvavimo metus. Susirinkimo pabaigoje visi darbuotojai dėmesį sutelkė į kraštiečio R. Veličkos sukurtą filmą apie Balbieriškio miestelį. Šis filmas buvo emociškai itin stiprus ir jaudinantis, iki ašarų sužadinęs vidinius darbuotojų jausmus bei privertęs susimąstyti, ką mums reiškia tikėjimas, kokia yra mūsų gyvenimo ir atliekamo darbo prasmė, kas suteikia žmogui didžiausią laimę, pasitenkinimą, vidinę ramybę ir viltį.

Prienų socialinių paslaugų centro kolektyvo vardu nuoširdžiai dėkojame socialinio darbuotojo padėjėjai J. Stadulytei už pakvietimą į Balbieriškį, už originalias idėjas, iniciatyvumą, prisiimtą atsakomybę už susirinkimo suorganizavimą. Padėkos žodį tariame kunigui R. Veprauskui už šiltą priėmimą ir atvertas Dievo namų duris, Tolerancijos centro vadovui R. Sidaravičiui – už išsamų Balbieriškio miestelio ir bažnyčios istorijos pristatymą, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro atstovams – už suteiktas patalpas, vaizdo ir garso technikos priemones, bei filmo autoriui R. Veličkai – už sudarytą galimybę pamatyti prasmingą filmą ir labiau pažinti Balbieriškį.

Socialinio darbo organizatorė Ž. Simanavičienė

Komentarai

komentarai