Informacija ūkininkams apie Kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarką

0
1861

Prienų rajono savivaldybės taryba 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T3-230 patvirtino Prienų rajono savivaldybės kaimo plėtros rėmimo lėšų skyrimo tvarkos aprašą. Kaimo plėtros rėmimo lėšos skiriamos ūkininkams, žemės ūkio bendrovėms, asociacijoms, žemės ūkio kooperatyvams, žemės ūkio subjektams, įsiregistravusiems žemės ūkio ir kaimo valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, žemdirbius vienijančioms organizacijoms, veikiančioms Prienų rajone. Kviečiame pasinaudoti galimybe ir teikti prašymus dėl patirtų išlaidų pagal šiuos kriterijus:

– mokymo kursams, seminarams, išvykoms organizuoti ir iš dalies jiems apmokėti;
– dalyvavimo parodose ir konkursuose išlaidoms (dalyvio mokesčiui) padengti;
– ūkininkų šventėms ir kitiems renginiams;
– pieno gamintojams, laikantiems ne mažiau kaip 5 pienines karves, – nereikšminga (de minimis) pagalba esant rinkos veikimo sutrikdymams iki 6 eurų už pieninę karvę, registruotą Ūkinių gyvūnų registre iki lapkričio 1 d.;
– ūkininkams, praradusiems dalį augalų (derliaus) dėl nepalankių meteorologinių sąlygų ir pateikusiems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymo komisijos patikros aktus;
– melioracijos statinių (išskyrus valstybei nuosavybės teise priklausančius griovių ir drenažo rinktuvus (<12,5 cm diametro)) remonto darbams, kurie atliekami Prienų rajono savivaldybėje, iš dalies kompensuoti;
– paramai gaisro ar nelaimės atveju – iki 1000 eurų;
– palūkanoms už investicinius kreditus ir žemei įsigyti kompensuoti – iki 50 procentų;
– kooperatyvų steigimo ir juridinių konsultacijų žemdirbių kooperacijos klausimais išlaidoms kompensuoti.

Prašymus galima teikti iki š. m. gruodžio 3 d. imtinai.

Smulkesnė informacija teikiama Prienų rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriuje (214 ir 222 kab.), tel.: (8 319) 61160; (8 319) 611163; (8 319) 61164.

Prienų r. savivaldybės Žemės ūkio skyriaus informacija

Komentarai

komentarai