Informacija dėl būstų pritaikymo ir kitų pagalbos priemonių neįgaliesiems

0
1893

Negalios kamuojamų žmonių gyvenimo kokybė priklauso nuo daugelio veiksnių. Vienas iš jų – namų aplinka, kurioje gyvenantis žmogus dėl judėjimo sunkumų ir ribotų galimybių negali tinkamai pasirūpinti savimi.

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems yra vykdomas valstybės ir savivaldybių lėšomis. Iš viso būsto pritaikymui 2019 metais turėtų būti skirta 31653,88 Eur, iš jų: 19752,02 Eur valstybės biudžeto lėšos, 12661,55 Eur – Savivaldybės biudžeto lėšos.

Šiais metais planuojama pritaikyti 11 būstų neįgaliems asmenims (gauti 22 prašymai). Jau yra pasirašytos sutartys su rangovais ir iki šių metų pabaigos bus pritaikyti būstai – įrengti san. mazgai, dušai, ranktūriai, mobilus keltuvas su stovėjimo ir vaikščiojimo galimybe, paplatinti įėjimai ir išėjimai, pritaikyti turėklai laiptinėje ir išėjimui į lauką ir kt. – neįgaliesiems, gyvenantiems Naujosios Ūtos, Stakliškių, Jiezno, Išlaužo seniūnijose ir Prienuose. Keletas asmenų būsto pritaikymo darbus, kurie bus apmokėti, pageidauja organizuotis savarankiškai.
Šiais metais planuojama taip pat pritaikyti du būstus neįgaliems asmenims, kurie gyvena Prienų r. savivaldybės socialiniame būste.

Informuojame, kad Prienų r. savivaldybės administracija 2019 m. organizuoja būsto pritaikymą ir vaikams su sunkia negalia. Būstas ir gyvenamoji aplinka gali būti pritaikomas vaikams su sunkia negalia (nebūtinas slaugos poreikis), turintiems judėjimo ir (arba) apsitarnavimo funkcijų sutrikimų. Pažymima, kad pagal šią programą šeimoms yra galimybė įsigyti sensorinės pagalbos priemonių, kurios sunkią negalią turintiems vaikams gali palengvinti fizinius ar emocinius poreikius. Tai gali būti spaudimo, supimo ir panašūs įrenginiai, pasunkintos antklodės, liemenės, garso slopinimo įranga, vizualinių stimuliacijų įranga ir pan. Šių priemonių įsigijimui yra būtina gydytojo pažyma. Šias priemones galima įsigyti jei jų neteikia Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Laisvos formos prašymai pritaikyti būstą vaikams su sunkia negalia priimami Prienų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriuje iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. (imtinai). Prienų rajono savivaldybės administracijai iš valstybės biudžeto 2019 m. būstams pritaikyti vaikams su sunkia negalia skirta 3409,14 Eur.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai