Informacija apie socialinį būstą

0
1194

22016 m. sausio 1 d. Asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašuose – 161 asmuo. Iš jų: jaunų šeimų sąraše  – 34; šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų, – 19; likusių be tėvų globos (našlaičių) – 10; neįgaliųjų ir asmenų, sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, – 31, bendrajame – 61, socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą, – 6.

Per 2015 metus 7 asmenims (šeimoms) išnuomoti savivaldybės socialiniai butai, į laisvus butus perkelti 2 asmenys iš sudegusio namo Kęstučio g. 40, Prienų m., viena šeima perkelta iš avarinio namo Pagirmuonio k. 8 (9 buto), Pakuonio sen., į namą Pagirmuonio k. 2 (7 butą), Pakuonio sen.

Nuo 2015 m. sausio 1 d., įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymui, įrašyti į minėtus sąrašus asmenys (šeimos) ir asmenys (šeimos), gyvenantys socialiniuose būstuose, kasmet iki einamųjų metų gegužės 1 dienos  Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių inspekcijai privalo pateikti Metines gyventojo (šeimos) turto (įskaitant ir gautas pajamas) deklaracijas. Nepateikusieji minėtų deklaracijų  bus išbraukiami iš Asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašų, o su asmenimis (šeimomis), gyvenančiais  socialiniuose būstuose, bus nutraukiama socialinio būsto nuomos sutartis.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai