Gyventojo skundą dėl Ašmintos seniūnijos panaikinimo teismas atsisakė priimti

0
2294

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimo Nr. T3-31 „Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų“ 1 punktu nuspręsta pritarti Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – Apklausa), kuri buvo vykdoma 2018 m. vasario 1-21 d., rezultatams (Apklausai pateiktas klausimas „Ar pritariate Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų nustatymui (pakeitimui) pagal parengtą planą?“). Minėtas sprendimas priimtas atsižvelgiant į šiuos motyvus: vietos gyventojai pritarė Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimui bei Balbieriškio, Išlaužo, Pakuonio ir Prienų seniūnijų teritorijų ribų pakeitimui; gyventojų skaičius Prienų rajono savivaldybėje mažėja; pakeitus seniūnijų ribas gyventojams pagerės seniūnijų centrų pasiekiamumas, o Ašmintos kaime (Ašmintos daugiafunkcio centro patalpose) ir toliau bus atliekamos seniūno, specialisto, dirbančio socialinį darbą, ir žemės ūkio ir kaimo plėtros specialisto funkcijos.

Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. balandžio 18 d. nutartimi atsisakė priimti Prienų rajono savivaldybės gyventojo skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės tarybai, kuriuo buvo prašoma minėtą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 8 d. sprendimą Nr. T3-31 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatų“ iš dalies panaikinti, t. y. ta apimtimi, kuria pritarta Prienų rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos rezultatams dėl Prienų rajono Ašmintos seniūnijos panaikinimo.

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. T3-131 ,,Dėl Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūnijos panaikinimo ir Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribų pakeitimo“ nuspręsta panaikinti Prienų rajono savivaldybės Ašmintos seniūniją 2018 m. rugpjūčio 31 d. ir nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. atitinkamai pakeisti Prienų rajono savivaldybės Išlaužo, Pakuonio, Prienų bei Balbieriškio seniūnijų teritorijų ribas.
Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. liepos 5 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo Prienų rajono savivaldybės gyventojo skundą atsakovui Prienų rajono savivaldybės tarybai, kuriuo buvo prašoma minėtą Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 31 d. sprendimą Nr. T3-131 panaikinti iš dalies, t. y. ta apimtimi, kuri susijusi su Ašmintos seniūnijos panaikinimo klausimu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. nutartimi, išnagrinėjęs pareiškėjo Prienų rajono savivaldybės gyventojo atskirąjį skundą, nutarė Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmai 2018 m. liepos 5 d. nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo Prienų rajono savivaldybės gyventojo atskirąjį skundą atmesti.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai