Gegužės 9 d. vyko pasitarimas su seniūnais

0
2209

Gegužės 9 d., ketvirtadienį, vyko seniūnų pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Savivaldybės meras A. Vaicekauskas, mero pavaduotoja L. Jakinevičienė, Tarybos narė A. Mickienė, administracijos direktorė J. Zailskienė, mero patarėja A. Dargužienė, kontrolierė V. Gaidienė, Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas R. Šiugždinis, Bendrojo skyriaus vedėja J. Mickevičienė, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyr. specialistai J. Šiugždinis ir R. Baranauskienė.

Pasitarimo metu buvo aptarti rudenį vyksiantys seniūnaičių rinkimai. Seniūnai pasiūlė pakeisti seniūnaičių rinkimų organizavimo tvarkos aprašą, atsižvelgiant į pasikeitusius teisės aktus bei seniūnų pasiūlymus, susijusius su kandidatų iškėlimo tvarka. Nutarta per dvi savaites pateikti siūlymus, kad tvarkos aprašas būtų atnaujintas iki seniūnaičių rinkimų pradžios.

Pasitarimo metu buvo nutarta neorganizuoti rajoninių seniūnijų žaidynių. Nuspręsta, kad atstovus į respublikines seniūnijų žaidynes deleguos tik norinčios seniūnijos.

Daugiausia diskusijų sukėlęs klausimas pasitarimo metu – lėšos seniūnijų keliams. Vienbalsiai pritarta, kad yra būtina kuo skubiau keisti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašą. Reikia pakeisti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo tarp seniūnijų tvarką, nustatyti daugiau pareigų seniūnams – pavesti organizuoti viešuosius pirkimus duobių taisymo darbams, einamajam remontui ir kt.

Taip pat buvo aptarta atliekų surinkimo prie pagrindinių kelių, kur stovi bendro naudojimo komunalinių atliekų surinkimo konteineriai, problema. Pastebėta, kad nemažai šiukšlių paliekama prie Balbieriškio atodangos, kur šiuo metu konteinerių jau nebėra, todėl nutarta apsvarstyti galimybę pastatyti keletą mažų šiukšliadėžių. Sutarta, kad bus ieškoma lėšų vaizdo kameroms prie probleminių vietų, tokių kaip Balbieriškio atodanga, Veiverių kolektyviniai sodai ar kt., įrengti.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai