Dėl lietingų orų nuostolių patyrusiems ūkininkams – finansinė parama

0
1314

Neseniai vykusiame pasitarime Prienų r. savivaldybės, Prienų ūkininkų sąjungos ir Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vadovai aptarė esamą situaciją žemės ūkyje bei galimybes padėti nuo lietingų orų nukentėjusiems ūkininkams. Prieita prie bendros nuomonės, kad teisingiausia būtų suteikti finansinę paramą, todėl nutarta kreiptis pritarimo į Tarybą ir papildyti Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatus.

Lapkričio 30 d. Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje buvo papildyti Kaimo plėtros rėmimo fondo nuostatai – nustatyta, kad finansinė parama gali būti teikiama ūkininkams, praradusiems dalį augalų dėl nepalankių meteorologinių sąlygų ir pateikusiems Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų nustatymo komisijos patikros aktus.

Komisija įvertino esamą situaciją prašymus pateikusių ūkininkų nurodytuose laukuose ir surašė žuvusių žemės ūkio augalų pasėlių plotų patikrinimo aktus. Pagal gautus aktus nustatyta, kad Prienų rajone nuostolių patyrė 45 ūkininkai (žuvusių pasėlių plotas – 565,10 ha).

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai