Dėl Gediminui Asevičiui priklausančio statinio, esančio Vytauto g. 23C, Prienai, įrašymo į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą

0
969

Informuojame, kad,  vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. T3-289 patvirtintu Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį, apleistų arba neprižiūrimų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašu, Gediminui Asevičiui priklausantis statinys, esantis adresu  Vytauto g. 23C, Prienai, yra įrašytas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą (sąrašas patvirtintas Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. (7.7)-A3-2017-925).

Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T3-147 „Dėl 2018 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“, minėtam pastatui bus taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas – 3 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės.

Prienų seniūnijai galima  pateikti dokumentus, įrodančius, kad minėtas  statinys  neatitinka kriterijų, pagal kuriuos turtas įrašomas į Nenaudojamų, naudojamų ne pagal paskirtį arba neprižiūrimų patalpų ir statinių sąrašą, arba kad atitiktis šiems kriterijams yra sąlygota vienos ar kelių objektyvių aplinkybių.

Prienų seniūnijos informacija

Komentarai

komentarai