Dailininko Zusmano Gurvičiaus 90-mečio paminėjimas Jiezne

0
1105

Sausio 24 d. Jiezno kultūros ir laisvalaikio centre vyko iškilmingas minėjimas, skirtas kraštiečio, pasaulinio garso dailininko Zusmano Gurvičiaus 90-mečiui.

Paminėti savo tėvo 90-metį jo gimtajame Jiezne iš tolimojo Urugvajaus atvyko dailininko sūnus Martinas Gurvičius (Martin Gurvich), kiti garbūs svečiai: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos generalinė sekretorė Asta Junevičienė, žemietis, Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros politikos departamento Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiasis specialistas Romanas Senapėdis, paminėjimo iniciatyvos palaikytojas Prienų r. savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas, taip pat Savivaldybės administracijos direktorius Egidijus Visockas, administracijos Kultūros, sporto ir jaunimo skyriaus vedėjas Rimantas Šiugždinis.

Minėjimas sulaukė daug susidomėjusių klausytojų, kuriems svarbus Jiezno krašto kultūrinis ir istorinis palikimas. Tardamas sveikinimo žodį Prienų r. meras A. Vaicekauskas pabrėžė, kad prasmingu renginiu Jieznas atvertė naują istorijos puslapį, kuriame bus įrašytas ir iš šio krašto kilusio garsaus dailininko, palikusio pėdsakus pasaulinėje dailės istorijoje, vardas.

Tam, kad jiezniškiai žinotų savo praeitį, savo iškilias asmenybes, pirmasis šią iniciatyvą parodė kraštietis R. Senapėdis. Jis padėkojo idėją nuoširdžiai palaikiusiam Prienų r. savivaldybės merui, Jiezno seniūnui Algiui Bartusevičiui, istorikui Vytautui Kuzmickui, papildžiusiam istorinę medžiagą dideliais atradimais, ir visiems prisidėjusiems prie idėjos įgyvendinimo.

Paminėjime, skirtame dailininko Zusmano Gurvičiaus 90-mečiui, buvo išklausytas pranešimas „Pasaulio dailės žmogus Zusmanas Gurvičius ir Jiezno žydų bendruomenė“. Pranešėjas V. Kuzmickas pasidalino istorinėmis įžvalgomis apie žydų bendruomenės ekonominį ir kultūrinį palikimą Jiezno krašte ir Zusmano Gurvičiaus vietą pasaulio dailės istorijoje. Dailininko sūnus Martinas Gurvičius pristatė savo tėvo gyvenimo ir kūrybos kelią, pradedant Lietuva, gimtuoju Jieznu, kurio vaizdai, įsispaudę vaiko atmintyje, vėliau atsispindėjo dailės darbuose, toliau tęsiant kelionę per Urguvajų, JAV bei Izraelį, kur menininkas buvo palaidotas.

Derama pagarba iškilaus Jiezno žydų bendruomenės atstovo atminimui ir jo sūnaus apsilankymas tėvo gimtinėje atvėrė naujas galimybes bendravimui ir istorinės atminties puoselėjimui šiame krašte. Mero A. Vaicekausko nuomone, tai labai reikšmingas susitikimas, skatinantis ir toliau palaikyti nuoširdų bendravimą, puoselėti bendras vertybes, kaupti istorinius faktus bei jais dalintis.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai