Bus sutvarkytas dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdis

0
756

Prienų rajono savivaldybės administracija 2018 m. gegužės mėnesį pradėjo įgyvendinti ES fondų lėšomis iš dalies finansuojamą projektą „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ (projekto kodas 05.5.1-APVA-R-019-21-0011; toliau –Projektas). 2019 m. gegužės 24 d. buvo pasirašyta Projekto sutartis tarp LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros ir Prienų rajono savivaldybės administracijos dėl Projekto finansavimo.

Dešinioji Nemuno pakrantė, esanti Prienų miesto teritorijoje, šiuo metu neturi kryptingo sąryšio su aplinkinėmis erdvėmis. Teritorija yra priskirta tvarkymo zonai, kurios bendras kraštovaizdžio pobūdis – urbanistinis kraštovaizdis, naudojimo pobūdis – tausojantis-intensyvus, gamtinis pobūdis – upės slėnio. Projekto tikslas – pagerinti kraštovaizdžio arealo būklę didinant kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą Prienų rajono savivaldybėje. Įvykdytas projektas leis grąžinti sutrikdytą gamtinę pusiausvyrą, padidins gamtinę bioįvairovę bei išsaugos ekologinį stabilumą. Taip pat leis užtikrinti erdvių ir funkcijų balansą, atliekant gamtinių struktūrų ekologinių funkcijų stiprinimą, išsaugoti gamtinį kraštovaizdį nuo tolimesnio transformavimo. Teritorija, kurioje bus įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės, sieks 3,51 ha.

Įgyvendinus projektą bus sutvarkyti želdynai: iškirsti nereikalingi medžiai ir krūmai, nušienauta veja, pasodinta daugiamečių augalų (hortenzijų ir sedulų krūmų, kadagių). Taip pat suplanuota suformuoti pėsčiųjų takus su integruotomis keturiomis apžvalgos aikštelėmis (regyklomis). Bendras takų ilgis sieks 630 m. Be to, numatyta įrengti mažosios architektūros elementų. Suolai ir šiukšliadėžės bus įrengti pagal tautodailininko, meninės drožybos meistro Algimanto Sakalausko eskizus. Atlikus projekte numatytus darbus, teritorija bus pritaikyta gamtos ir visuomenės poreikiams, bus pagerinta kraštovaizdžio vertybių ir ekologinė būklė, sudarytos sąlygos visuomenei pažinti kraštovaizdį ir juo naudotis.

Šiuo metu yra vykdomi kraštovaizdžio tvarkymo darbai. Darbus atlieka rangovas UAB „Hidrosta“ pagal 2020 m. vasario 21 d. statybos rangos sutartį Nr. (9.27E)D1-129. Nuo darbų pradžios atlikta 14,69 proc. rangos sutartyje numatytų darbų: nupjauta 164 vnt. medžių ir krūmų, vykdomi pėsčiųjų takų įrengimo darbai.

Bendra projekto „Dešiniosios Nemuno pakrantės kraštovaizdžio sutvarkymas Prienų miesto teritorijoje“ vertė – 131399,00 Eur. Projektas finansuojamas Sanglaudos fondo, Lietuvos Respublikos valstybės ir Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonę 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio apsauga“.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai