Administracijos direktorius E. Visockas su Kauno regiono savivaldybių administracijų direktoriais lankėsi Kazachstane

0
772

2017 m. rugsėjo 4–8 dienomis buvo organizuotas Kauno regiono savivaldybių administracijų direktorių tarptautinio bendradarbiavimo vizitas į Kazachstano Respubliką.

Vizitas organizuotas įgyvendinant Regioninės plėtros strategiją (2017 m. VšĮ Kauno regiono plėtros agentūros darbo planą) ir joje numatytą Kauno regiono tarptautinio bendradarbiavimo programą, kuria siekiama plėtoti geros kaimynystės ryšius, formuoti palankų Kauno regiono įvaizdį tarptautinėje arenoje, skatinti nevyriausybinio sektoriaus bendradarbiavimą su užsienio partneriais ir įgyvendinti darnią regiono ekonominę ir socialinę plėtrą, vystant tarptautinio bendradarbiavimo ryšius įvairiose veiklos sferose.

Pirmąją vizito dieną Kauno regiono delegacija susitiko su Lietuvos Respublikos ambasados Kazachstano Respublikoje atstovais. Susitikime dalyvavo ambasadorius Vytautas Naudužas ir III sekretorius Adomas Davalga.  Jo metu kalbėta apie Kazachstano ir Lietuvos ryšius, Lietuvos investicijas ir mūsų šalies įmonių veiklą Kazachstane. Akcentuota, kad Kazachstano rinka yra patraukli Lietuvos verslui, bet viena iš kliūčių dar sėkmingiau plėtoti verslą tarp Kazachstano ir Lietuvos – susisiekimas ir sudėtinga logistika. Tiesa, jau kurį laiką per Kazachstano teritoriją konteineriniai traukiniai iš Kinijos vyksta į Europą, taip pat ir į Lietuvą.

Kazachstane, kaip ir Lietuvoje, daug dėmesio skiriama sporto populiarinimui ir jaunimo užimtumo skatinimui, pasitelkiant sportą. Sportas siūlomas kaip alternatyva narkotikams, kurie yra didelė problema Kazachstane. Didžiuosiuose miestuose statomi sporto aikštynai, gerinama kita infrastruktūra, kuri leistų sportu užsiimti kaip galima didesniam skaičiui gyventojų.  

Vizito metu Lietuvos Kauno regiono administracijos direktorių delegacija vyko į Karagandą susitikti su lietuviais, gyvenančiais Kazachstane, bei aplankyti vietas, kuriose sovietų laikais buvo tremiami ir kalėjo lietuviai. Susitiko su Karagandos lietuvių bendruomenės pirmininku ir Lietuvos Respublikos garbės konsulu Kargandoje p. Vitalijumi Tvarijonu bei kitais bendruomenės nariais, susipažino su bendruomenės veikla, apžiūrėjo jos pirmininko senelio statytuose namuose įrengtus Lietuvių namus.

Kauno regiono delegacija taip pat apsilankė netoli Karagandos esančiame Dolinkos kaime, kur išlikusiame administraciniame Karlago lagerio pastate įkurtas muziejus, atkurtos kalinių gyvenimo ir bausmės vietos, vėliau aplankė Spasko kapines. Spasko lageryje daugiausia buvo kalinami Lietuvos partizanai, jų rėmėjai bei ryšininkai, taip pat nemažai – kariškių, kunigų bei kitų inteligentijos atstovų.

Paskutinę vizito Kazachstane dieną delegacija vyko į parodą EXPO 2017. Delegaciją pasitiko ir su Lietuvos paviljonu supažindino Lietuvos ekspozicijos komisaras Romas Jankauskas.

Apžiūrėję ir kitų šalių paviljonus, Kauno regiono delegacijos nariai dalyvavo Lietuvos Santarvės fondo įsteigto apdovanojimo įteikimo ceremonijoje. Santarvės ordinas „Už santarvės puoselėjimą“ („Pro augenda concordia“) buvo įteiktas p. Abajui Baigenžinui (Abay Baigenzhin), asmeniniam Kazachstano prezidento gydytojui, kuris taip pat yra ir LR garbės konsulas Astanoje. Apdovanojimo ceremonijoje dalyvavo LR ambasadorius Kazachstane Vytautas Naudužas, Kazachstano Vyriausybės atstovai, svečiai iš Lietuvos ir Kazachstano.

Prienų r. savivaldybės administracijos direktoriaus E. Visocko teigimu, vizitas buvo naudingas abiejų šalių institucijoms – tai buvo puiki proga susipažinti su šalies ekonomine, politine situacija, dalintis aktualia informacija. „Mus maloniai nustebino, kad Kazachstanas ir Lietuva turi geriausius santykius tarp tų valstybių, kurios neturi bendrų sienų“, – sakė E. Visockas.

Pasak direktoriaus, vizito metu buvo pasižadėta palaikyti ryšius tarp Kazachstano ir Lietuvos, toliau juos puoselėti. Vienas iš naujų žingsnių – užmegzti ryšiai su lietuvių bendruomene Karagandoje, kur gyvena daug lietuvių, tremtinių palikuonių. „Dalis jų nori grįžti gyventi į Lietuvą. Juos domina mažesni miesteliai, kur prieinamos būsto kainos. Prienai yra tas kraštas, kuris puikiai tiktų norintiems į tėvynę sugrįžti lietuviams“, – pabrėžė administracijos direktorius.

Parengta pagal Kauno regiono plėtros agentūros informaciją

Komentarai

komentarai