2015 metų gegužės mėnuo Prienų r. savivaldybėje

0
1069

1Prienų r. savivaldybės meras A. Vaicekauskas, administracijos direktorius E. Visockas, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus specialistai lankėsi Jiezno katilinėje, kur su AB „Prienų šilumos tinklai“  direktore A. Minciuviene, rangovų UAB „Roalsa“ specialistais ir gyventojais aptarė esančias problemas. Po diskusijų ir derybų sutarta, kad iki šildymo sezono Prienų r. savivaldybė sutvarkys kelią, ieškos galimybių mažinti įsiskolinimus, o UAB „Roalsa“ uždengs ir pastatys kuro saugyklą, kad durpių neblaškytų vėjas, bei į kaminą įdės įdėklą, kuris, anot specialistų, tikrai sumažins dūmų kiekį.

Prienų r. savivaldybės vadovai organizavo susitikimus su Naujosios Ūtos, Jiezno, Veiverių ir Prienų seniūnijų gyventojais. Susitikimuose aptartos aktualiausios seniūnijų gyventojų problemos ir jų sprendimo būdai.

Prienų r. savivaldybė pakvietė gyventojus iki birželio 15 d. siūlyti prie degalinės „Lukoil“ kelyje Kaunas–Prienai–Alytus esančios automobilių žiedinės sankryžos akcento idėjas.

Gegužės 13 d. įvyko Prienų r. ir Birštono savivaldybių merų pasitarimas. Dalyvavo administracijos vadovai ir Investicijų, Architektūros ir urbanistikos, Statybos ir ekonominės plėtros skyrių vedėjai bei specialistai. Susitarta bendromis jėgomis spręsti kapinių plėtros reikalus, padaryti dviračių takų jungtis. Merai sutarė dėl tolesnio bendradarbiavimo ir dėl bendrų projektų, kurie būtų naudingi abiem savivaldybėms. Nutarta kartu kreiptis į LR Vyriausybę, kad kelias Kaunas–Prienai–Alytus būtų paskelbtas valstybei svarbiu ekonominiu objektu, ir taip pagreitinti jo statybos darbus.

Pagal projektą „Bibliotekos pažangai 2“ dalinis finansavimas skirtas ir Prienų Justino Marcinkevičiaus viešosios bibliotekos projektui „Inovatyvi komunikacija – naujos galimybės vartotojams“. Jo daliniam finansavimui iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir projekto „Bibliotekos pažangai 2“ gauta 25 421 Eur. Šiuo projektu bus siekiama stiprinti bibliotekos ir vietos bendruomenių bendradarbiavimą, gerinti bibliotekos įvaizdį, mažinti kaimo vietovėse gyvenančių žmonių socialinę atskirtį.

Prienų r. savivaldybės vadovai, Architektūros ir urbanistikos , Statybos ir ekonominės plėtros bei Investicijų skyrių vedėjai Jiezno seniūnijoje tarėsi su seniūnijos darbuotojais, bendruomenių, verslo atstovais ir kitais suinteresuotais asmenimis dėl Jiezno miesto viešųjų erdvių investicinių projektų rengimo, panaudojant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšas .

Parinkta vieta ir parengtas projektas vaikų žaidimų aikštelei Prienuose (prie Tyliosios gatvės).

Gegužės 12–13 d. Prienų r. savivaldybėje lankėsi Latvijos Talsi savivaldybės švietimo skyriaus darbuotojai ir mokyklų vadovai. Svečiai domėjosi formaliojo ir neformaliojo švietimo mūsų savivaldybėje organizavimu, finansavimo galimybėmis. Kartu su meru A. Vaicekausku ir Švietimo skyriaus vedėju R. Zailsku buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo galimybės, svečiai aplankė Veiverių Antano Kučingio meno mokyklą, Prienų „Žiburio“ gimnaziją, Išlaužo pagrindinę mokyklą ir Prienų rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą.

Gegužės 23 d. vyko poeto Justino Marcinkevičiaus kūrybos skaitymai „Virš mūsų gyvas žvaigždynas – lietuvių kalbos žodynas“ ir tarptautinio festivalio „Poezijos pavasaris 2015“ renginys Važatkiemio kaime.

Meras pakvietė visus gyventojus, verslininkus puošti ne tik viešas erdves, bet ir balkonus, aplink namus ir įstaigas esančias teritorijas bei tapti žydinčia savivaldybe.

Gegužės 25 d. įvyko Prienų r. savivaldybės moksleivių, kurie tapo rajoninių, regioninių ir respublikinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais 2015 mokslo metais, pagerbimo šventė „Pasidžiaukime kartu“. Moksleiviams koncertavo muzikos grupė „Liūdni slibinai“.

Gegužės 29 d. vyko Prienų r. savivaldybės mero ir administracijos vadovų pasitarimas su AB LESTO Kauno regiono atstovais, VĮ Kauno regiono keliai direktoriumi, UAB „Kelprojektas“ dėl esamų 0,4 kV oro linijų iškėlimo arba kabelizavimo projekto parengimo F. Martišiaus gatvėje. Taip pat buvo sutarta, kad, iki kol bus vykdoma valstybinės reikšmės magistralinio kelio A16 Vilnius–Prienai–Marijampolė rekonstrukcija, bus įrengtas laikinas sustojimas Paprienėje (į Vilniaus pusę).

Veiverių Antano Kučingio gimnazija šventė 25-erių, o Prienų meno mokykla – 50-ties metų jubiliejų.

Gegužės 30 d. vyko rajoninė dainų ir šokių šventė „Tykiai, tykiai Nemunėlis teka…“, skirta poeto Justino Marcinkevičiaus 85-osioms gimimo metinėms paminėti.

Gegužės 31 d. Prienų sporto arenoje vyko Lietuvos veteranų stalo teniso čempionatas, skirtas Europos vicečempiono Rimo Paškevičiaus atminimui.

Prienų r. savivaldybės informacija

Komentarai

komentarai