„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Juozas Stravinskas

0
528

Prienų krašto muziejus kviečia prisijungti prie iniciatyvos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“. Kviečiame rinkti labiausiai kraštui nusipelniusių žmonių 100-tuką. Galbūt Jūs žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo? O gal norite pareikšti palaikymą mūsų siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite.

Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, telefonu: 8 682 59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai arba atvykite į Prienų krašto muziejų.
Kiekvieną dieną Jums pristatysime po vieną Prienų krašto iškilią asmenybę.

Juozas Stravinskas-Žiedas, Kardas (1914 – 1946) – partizanas, Geležinio Vilko rinktinės vadas, „Žiburio“ gimnazijos absolventas ir mokytojas.

Gimė Klebiškio valsčiuje, Mieldažiškių kaime. Mokėsi Prienų „Žiburio“ gimnazijoje. Baigė Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1937 suteiktas jaunesniojo leitenanto laipsnis. 1939–1940 m. dirbo geodezijos tarnyboje. Vėliau mokytojavo Prienų „Žiburio“ gimnazijoje mokytoju.

Dirbdamas gimnazijoje, 1945 metų pavasarį, J. Stravinskas buvo pakviestas į NKVD Prienų vls. poskyrį. Buvo siekiama, kad J. Stravinskas dirbtų sovietų struktūromis ir sektų savo kolegas bei „Žiburio“ gimnazistus. Dėl apsisprendimo buvo leista kelias valandas pagalvoti. Tačiau, jau buvo aišku, kad išsilavinęs leitenantas nestos į Lietuvos priešų pusę. Grįžęs namo, atsisveikino su žmona ir dukra pasitraukė į Prienų šilą. Čia jis susitiko su Geležinio Vilko pulko partizanais, buvusiais „Žiburio“ gimnazijos auklėtiniais, J. Stravinskas tapo pulko vadu.

1945 m. rugpjūčio 15 d. Buvo įkurta Tauro apygarda, į kurios sudėtį įėjo Geležinio Vilko rinktinė. 1945 m. rugsėjo 13 d. Tauro apygardos vado kapitono Leono Taunio-Kovo Stravinskas-Žiedas buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės vadu. Ši rinktinė pasižymėjo, kaip gerai organizuota ir drausminga. Leitenanto J. Stravinsko-Žiedo įvestos priemonės leido rinktinei tapti pajėgia kovojant su sovietų represinėmis struktūromis.

1946-ųjų Sekminių rytas J. Stravinskui buvo lemtingas. Pagraižio miške, netoli Šilavoto, buvo vykdoma karinė čekistų operacija, siekiant sunaikinti Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės štabą. Per operaciją žuvo 14 (kitais duomenimis – 9) partizanų, Prienų miesto ir Šilavoto vls. gyventojų. Tarp jų žuvo ir Geležinio Vilko rinktinės vadas Juozas Stravinskas-Žiedas, Kardas.
1997 m. gruodžio 22 d. J. Stravinskui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. lapkričio 22 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi (po mirties).

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai