„100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“ – Antanas Lukša-Arūnas

0
515

Antanas Lukša-Arūnas (1923 – 2016) – Lietuvos partizanas, Prienų garbės pilietis.

Gimė Juodbūdžio kaime, Veiverių valsčiuje. Mokėsi Mozūriškių pradžios mokykloje, Veiverių progimnazijoje, baigė Kauno „Aušros“ berniukų gimnaziją. Studijavo Kauno mokytojų seminarijoje, VDU Statybos fakultete.

Pirmaisiais rusų okupacijos metais daugino ir platino antitarybinę spaudą. Nuo prievartinės mobilizacijos slapstėsi tėviškėje įrengtame bunkeryje. Geležinio vilko rinktinės vadas J. Stravinskas-Žiedas pakvietė prisijungti prie miško brolių. A. Lukša sutiko, tapo rinktinės ryšininku, atlikdamas pareigas, 1946 m. birželio mėn. dalyvavo kautynėse Mozūriškių miške.

Dirbo Kaišiadorių suaugusiųjų gimnazijoje, vėliau Žaslių progimnazijoje. 1946 m. pabaigoje grįžo į Tauro apygardą. Palaikė ryšius tarp apygardos štabo ir rinktinių pareigūnų, padalinių vadų. 1947 m. pakliuvo į MGB pasalą ir buvo suimtas. Rugsėjį nuteistas 25 metams lagerio ir 5 metams tremties. Kalėjo Komijos, Tiumenės, Irkutsko, Magadano srities lageriuose. 1956 m. paleistas grįžo į Lietuvą, sukūrė šeimą.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, J. Lukša rūpinosi partizanų, politinių kalinių, tremtinių įamžinimo reikalais. Jam įteiktas dimisijos kapitono laipsnis. Apdovanotas Lietuvos nepriklausomybės medaliu, Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiumi, suteiktas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Garbės pirmininko vardas. Už nuopelnus Prienų kraštui Antanui Lukšai suteiktas Prienų garbės piliečio vardas.

Prienų krašto muziejus kviečia prisijungti prie iniciatyvos, skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui – „100 iškiliausių Prienų krašto asmenybių“. Kviečiame rinkti šimtą labiausiai nusipelniusių žmonių. Galbūt Jūs žinote asmenybę, kuri yra verta 100 iškiliausiųjų kraštiečių vardo?

O gal norite pareikšti palaikymą siūlomiems kraštiečiams – balsuokite, rinkite. Laukiame Jūsų pasiūlymų el. paštu: prienumuziejus@gmail.com, telefonu: 8 682 59394, paštu: F. Martišiaus g. 13, Prienai. Arba atvykite į Prienų krašto muziejų.

Kiekvieną dieną Jums pristatysime po vieną Prienų krašto iškilią asmenybę.

Prienų krašto muziejaus informacija

Komentarai

komentarai